Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-01-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
33851Artykuy archiwalne
Wywietl z przedziau: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ; 2861 - 2890 ; 2891 - 2920 ; 2921 - 2950 ; 2951 - 2980 ; 2981 - 3010 ; 3011 - 3040 ; 3041 - 3070 ; 3071 - 3100 ; 3101 - 3130 ; 3131 - 3160 ; 3161 - 3190 ; 3191 - 3220 ; 3221 - 3250 ; 3251 - 3280 ; 3281 - 3310 ; 3311 - 3340 ; 3341 - 3370 ; 3371 - 3400 ; 3401 - 3430 ; 3431 - 3460 ; 3461 - 3490 ; 3491 - 3520 ; 3521 - 3550 ; 3551 - 3580 ; 3581 - 3610 ; 3611 - 3640 ; 3641 - 3670 ; 3671 - 3700 ; 3701 - 3730 ; 3731 - 3760 ; 3761 - 3790 ; 3791 - 3820 ;

„Powd?, po?ar, dniem czy noc? - stra? przychodzi ci z pomoc?”

2011-04-08

Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej w PSP w Sarnwku

2011-04-08

Zmianie ulega wysoko?? cen i stawek za dostarczon? wod?

2011-04-08

Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytkw - cz. 4

2011-04-08

Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytkw - cz. 3

2011-04-08

Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytkw - cz. 2

2011-04-08

Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytkw - cz. 1

2011-04-08

Wyniki konkursu ofert na realizacj? zadania w zakresie przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom..

2011-04-08

Publiczne Gimnazjum w Szewnie prowadzi nabr uczniw do klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012

2011-04-04

,,M?ODZIE? ZAPOBIEGA PO?AROM”

2011-04-04

Konkurs ofert na realizacj? zadania w zakresie pomocy spo?ecznej - wyniki

2011-04-04

Przed?wi?teczne spotkania Pa? z KGW ze Szwarszowic z m?odzie??

2011-04-04

Narodowy Spis Powszechny Ludno?ci i Mieszka? 2011 - spisz si? samodzielnie przez Internet

2011-03-29

W TERMINIE DO 31.03.2011r. PRZYJMOWANE S? WNIOSKI O ZWROT CZ??CI PODATKU AKCYZOWEGO

2011-03-29

TERMINY ZEBRA? WIEJSKICH MAJ?CYCH NA CELU WYBR SO?TYSA I CZ?ONKW RAD SO?ECKICH

2011-03-29

Nowe mapy - Koncepcja Programowa budowy dwujezdniowej drogi klasy GP w ci?gu DK 42 i DK 9 ...

2011-03-25

"Jaki j?zyk – taki nard" - 9-14 marca XVIII Tydzie? Kultury J?zyka w PSP w Sarnwku

2011-03-18

Lekarze do badania zwierz?t rze?nych i mi?sa przeznaczonych na u?ytek w?asny gospodarstwa

2011-03-16

Zmar? wieloletni so?tys wsi Bodzechw

2011-03-14

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y

2011-03-14

„Kochasz ty dom, rodzinny dom?”

2011-03-14

Obwieszczenie w sprawie budowy wodoci?gu rozdzielczego w miejscowo?ci Sud?

2011-03-11

Obwieszczenie w sprawie budowy wodoci?gu rozdzielczego w miejscowo?ci ?wirna

2011-03-11

Szkolenie z zasad wype?niania wnioskw o przyznanie p?atni?ci na rok 2011r.

2011-03-10

Koncepcja Programowa budowy dwujezdniowej drogi klasy GP w ciagu DK 42 i DK 9 na odcinku Brody - ...

2011-03-10

?yczenia dla wszystkich Pa?

2011-03-07

PRZEKA? 1% NA NASZ? SZKO?? - 1% DLA UCZNIW Z MI?KOWA

2011-03-07

Przeka? 1% podatku na szko?e w Szwarszowicach

2011-03-07

Otwarty konkurs ofert na zadanie "Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie ?ywno?ci oraz odzie?y..."

2011-03-07

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym

2011-03-07
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny