Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8748Artykuły archiwalne
Wyświetl z przedziału: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ; 2861 - 2890 ; 2891 - 2920 ; 2921 - 2950 ; 2951 - 2980 ; 2981 - 3010 ; 3011 - 3040 ; 3041 - 3070 ; 3071 - 3100 ; 3101 - 3130 ; 3131 - 3160 ; 3161 - 3190 ; 3191 - 3220 ; 3221 - 3250 ; 3251 - 3280 ; 3281 - 3310 ; 3311 - 3340 ; 3341 - 3370 ; 3371 - 3400 ; 3401 - 3430 ; 3431 - 3460 ;

Zmiana miejsca spotkania konsultacyjno – informacyjnego

2016-12-06

Pożegnanie jesieni

2016-12-05

Mikołajkowy Turniej Badmintona w Zespole Szkół Publicznych w Bodzechowie

2016-12-05

Wokalny sukces uczniów ZSP w Szewnie!

2016-12-05

12-13 grudnia 2016r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. będzie wydawał artykuły żywnościowe

2016-11-30

Wyniki konsultacji projektu uchwały

2016-11-30

Możliwość pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2016-11-28

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

2016-11-28

III GMINNY KIERMASZ PRZEDŚWIĄTECZNY „BLIŻEJ BETLEJEM”

2016-11-28

Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Bodzechowie

2016-11-28

Obwieszczenie o przebudowie energetycznej sieci rozdzielczej w Starej Dębowej Woli...

2016-11-23

Wyniki konsultacji projektu uchwały

2016-11-21

Obwieszczenie o rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części Zespołu Szkół w Bodzechowie

2016-11-21

Jej Wysokość Książka - pasowania na czytelnika w PSP w Chmielowie

2016-11-21

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

2016-11-21

Cykl bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony

2016-11-16

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” przystępuje do realizacji...

2016-11-15

Obwieszczenie o budowie wodociągu rozdzielczego PE dn 110 w miejscowości Magonie

2016-11-15

K O M U N I K A T

2016-11-14

UWAGA P R Z E D S I Ę B I O R C Y ! ! !

2016-11-14

WOLNA i NIEPODLEGŁA ZAWSZE BYŁA I BĘDZIE W NAS

2016-11-14

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół Publicznych w Bodzechowie

2016-11-14

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

2016-11-14

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami...

2016-11-09

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2016-11-08

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV w Miłkowie

2016-11-08

JUNIOR SPORT w Szewnie

2016-11-08

Bicie Rekordu Guinessa w Chmielowie

2016-11-08

Wsparcie dla przedsiębiorców

2016-11-07

Kondolencje

2016-11-04
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny