Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
280Artykuły archiwalne
Wyświetl z przedziału: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ; 2861 - 2890 ; 2891 - 2920 ; 2921 - 2950 ; 2951 - 2980 ; 2981 - 3010 ; 3011 - 3040 ; 3041 - 3070 ; 3071 - 3100 ; 3101 - 3130 ; 3131 - 3160 ; 3161 - 3190 ;

„Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa” 2009

2009-03-23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz...

2009-03-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy w zakresie pomocy społ

2009-03-20

„Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa” - 2009

2009-03-17

„Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a Ziemię poruszę z posad.”

2009-03-16

Ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków na dotychczasowym poziomie

2009-03-16

Turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - eliminacje gminne 2009 r

2009-03-10

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

2009-03-06

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

2009-03-06

Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 000213T Magonie i Remont przepustu w ciągu drogi wew. nr ew.212

2009-03-06

"Rozbudowa budynku Gimnazjum w Bodzechowie" i "Remont oraz rozbudowa budynku ZSP w Sarnówku Dużym

2009-03-06

Wyrazy głębokiego współczucia dla Dyrektora PSP w Miłkowie

2009-03-06

Jeśli ferie, to tylko ze strażakami

2009-02-27

“Autoklaw parowy Mocom” na sprzedaż

2009-02-27

Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi

2009-02-27

Zmarła Pani Bronisława Dębicka wieloletni pracownik Urzędu Gminy Bodzechów

2009-02-27

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2009

2009-02-23

Jaka Bodzechowa uroda taka w nim zimowa przygoda

2009-02-23

Wybrano sołtysa w Goździelinie

2009-02-20

Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Bodzechów

2009-02-20

Gmina Bodzechów zaprasza wykonawców do składania ofert na odbudowę dróg i mostu

2009-02-16

Gmina Bodzechów zaprasza jedn. geodezyjne oraz geodetów do składania ofert na podział nieruchomości

2009-02-16

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2009-02-16

Wielki Bal Księżniczek

2009-02-16

Wybory sołtysa w Goździelinie

2009-02-12

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Kosowice

2009-02-09

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat

2009-02-05

Bławatki śpiewają kolędy i pastorałki

2009-02-05

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2009

2009-02-05

Szansa na przyszłość – Chcę zacząć od nowa.

2009-02-05
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny