Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-06-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
870


Ostrzeżenie meteorologiczne o możliwych burzach z gradem

Ogłoszenie ogólne
2018-06-21

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-06-21

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Ogłoszenie ogólne
2018-06-21

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-06-21

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie ogólne
2018-06-18

W związku ze złożeniem w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach oferty realizacji zadania publicznego - Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Tytuł ...

więcej...


Budowa linii elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2018-06-18

OBWIESZCZENIE z dnia 15.06.2018 r. znak: TI-T.6733.9.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie ogólne
2018-06-18

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 18 czerwca 2018 r. do 9 ...

więcej...


List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci w trosce o bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych

Ogłoszenie ogólne
2018-06-14

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Adam Wojciech Sekściński. Wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 ...

więcej...


„Rodzice Dzieciom” w PSP w Szwarszowicach

Ogłoszenie ogólne
2018-06-14

Z okazji Dnia Dziecka, nasi uczniowie i przedszkolaki otrzymały od swoich rodziców niecodzienny prezent. Zwykle to dzieci bawią rodziców, przy okazji różnych uroczystości szkolnych, jednak tym razem było odwrotnie. Specjalnie ...

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w Świrnie

Ogłoszenie ogólne
2018-06-14

OBWIESZCZENIE z dnia 07.06.2018 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Na ...

więcej...


Wycieczka do Krakowa - „Hej, na krakowski Rynek gołębie zleciały...

Ogłoszenie ogólne
2018-06-13

Wycieczka do Krakowa - „Hej, na krakowski Rynek gołębie zleciały, słychać, jak tam grają mariackie hejnały…” „Warto było znieść trudy podróży, aby tu przyjechać” orzekli jednogłośnie uczniowie kl IV, V, VI, ...

więcej...


„Świętokrzyskie to my…” – uczennica z PSP w Szwarszowicach laureatką konkurs

Ogłoszenie ogólne
2018-06-13

„Świętokrzyskie to my…” – uczennica z PSP w Szwarszowicach została laureatką konkursu literackiego na esej. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zorganizował wojewódzki konkurs w ramach obchodów jubileuszu 20lecia województwa ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny