Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8542


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-08-22

W związku ze zgłaszanym do Urzędu Gminy Bodzechów zapotrzebowania na dowóz mieszkańców do lokalu wyborczego w Sudole w dniu 25 sierpnia br. informujemy, iż transport zostanie zapewniony w niżej wymienionej ...

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 w Jędrzejowie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-22

OBWIESZCZENIE z dnia 22.08.2019 r. znak: TI-T.6733.19.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-22

OBWIESZCZENIE z dnia 16.08.2019 r. znak: TI-T.6733.18.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym o salę gimnastyczną w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-22

OBWIESZCZENIE z dnia 14.08.2019 r. znak: TI-T.6733.17.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dwutorowej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2019-08-22

OBWIESZCZENIE z dnia 14.08.2019 r. znak: TI-T.6733.16.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ...

więcej...


Mieszkańcy sołectwa Szyby bawili się na pikniku rodzinnym

Ogłoszenie ogólne
2019-08-20

Z inicjatywy radej Renaty Kiszki, sołtysa Mariusza Gierczaka, Rady Sołeckiej oraz pod patronatem wójta Jerzego Murzyna, został zorganizowany piknik rodzinny. Spotkanie było wspaniałą okazją do ciekawego i miłego spędzenia popołudnia ...

więcej...


Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dwutorowej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2019-08-20

OBWIESZCZENIE z dnia 14.08.2019 r. znak: TI-T.6733.16.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Doźynki Gminne w Nowej Dębowej Woli - 7 września 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-08-14

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na DOŻYNKI GMINNE sobota - 7 września 2019 r. NOWA DĘBOWA WOLA ...

więcej...


Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy... Szczegóły---tutaj---

więcej...


Zmiana opłaty za śmieci

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Bodzechów zmienią się zasady odpłatności za śmieci. Będzie obowiązywała stawka 11 złotych od każdej osoby. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku ...

więcej...


Urodziny w Klubie Senior+

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Klub Senior+ w Bodzechowie działa od stycznia tego roku. Uczęszcza do niego 20 mieszkańców Bodzechowa, Moczydła, Goździelina. To bardzo pożyteczne miejsce, bowiem starsze osoby przez kilka godzin mają zapewnioną ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Denkówku

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

OBWIESZCZENIE z dnia 08.08.2019 r. znak: TI-T.6733.12.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w Świrnie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

OBWIESZCZENIE z dnia 07.08.2019 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie ...

więcej...


Odnowiona mogiła obrońców mostu na Romanowie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-08

Na zlecenie Urzędu Gminy w Bodzechowie, w lipcu wykonano remont zbiorowej mogiły żołnierzy polskich, obrońców mostu na Romanowie. Grób pięciu żołnierzy poległych 7 września 1939 roku na polach Chmielowa znajduje ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny