Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 12-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1906


Informacja dot. operacji własne nr 1/2018/OW LGD

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Informacja dot. operacji własne nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 24.09.2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru ...

więcej...


Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 LGD

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 02.11.2018 roku żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w ramach poddziałania ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Urząd Gminy Bodzechów informuje, że 17.12.2018 r. będzie przeprowadzana kontrola instalacji zasilanej z butli gazowej. Szczegóły poniżej.

więcej...


VIII Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Szkolna Eurowizja”

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Dnia 26 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbyła się VIII edycja Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Szkolna Eurowizja” pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów - ...

więcej...


Uczniowie z Bodzechowa z wizytą w banku

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Dnia 27.11.2018r. odbyła się wycieczka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie zawodoznawcza klas VIII oraz 3 gimnazjum wraz z opiekunami: Elżbietą Teklak i Sylwią Zelgą do Banku ...

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w Świrnie

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

OBWIESZCZENIE z dnia 30.11.2018 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Na ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-12-06

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji o godz 8:30. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera ...

więcej...


Budowa sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

OBWIESZCZENIE z dnia 03.12.2018 r. znak: TI-T.6733.23.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ust. ...

więcej...


Wieczorek poetycko - historyczny w PSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po przeszło 120 latach niewoli, było bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku. W związku z całorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania ...

więcej...


Gminny Konkurs Informatyczny

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

16 listopada 2018 r. uczniowie ze wszystkich szkół w gminie rywalizowali ze sobą w Gminnym Konkursie Informatycznym organizowanym pod patronatem Pana Wójta Jerzego Murzyna w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie. ...

więcej...


Konkurs recytatorski

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

W tym roku Naród Polski świętuje radosny jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Również młodzi ludzie z Publicznego Gimnazjum w Szewnie podjęli szereg akcji w hołdzie dla Niepodległej. W ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego pracownika Urzędu Gminy Bodzechów Pani Lidii Rokity Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Wójt Gminy Bodzechów wraz ze współpracownikami

więcej...


Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV w miejsc. Nowa Dębowa Wola

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

OBWIESZCZENIE z dnia 30.11.2018 r. znak: TI-T.6733.22.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny