Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2063


Dom Ludowy zaprasza dzieci

Ogłoszenie ogólne
2020-02-13

Ciekawe spotkanie zaproponowało Koło Gospodyń ze Szwarszowic na koniec ferii miłe. W niedzielne popołudnie w Domu Ludowym w Mirkowicach zorganizowano "popołudnie bez telefonu". W zamian zaproponowano rodzinne rozgrywki w ...

więcej...


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie ogólne
2020-02-12

27 lutego 2020r. o godz.10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św. odbędzie się szkolenie dot. uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Szczegóły poniżej.

więcej...


W DNIACH 20 i 21 LUTEGO 2020 r. WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Ogłoszenie ogólne
2020-02-12

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 20 i 21 LUTEGO 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 ...

więcej...


Ostrzeżenie o silnym wietrze

Ogłoszenie ogólne
2020-02-11

Ostrzeżenie o silnym wietrze. Szczegóły poniżej.

więcej...


Komunikat IMiGW o silnym wietrze

Ogłoszenie ogólne
2020-02-10

Komunikat IMiGW o silnym wietrze. Szczegóły poniżej.

więcej...


Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg

Ogłoszenie ogólne
2020-02-10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ...

więcej...


Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

Ogłoszenie ogólne
2020-02-07

Przesłaniem rezolucji ONZ w sprawie ogłoszenia 2020 MRZR było zwiększenie świadomości społeczeństwa i decydentów na temat znaczenia zdrowych roślin i konieczności ich ochrony a także podkreślenie znaczenia zdrowia roślin dla ...

więcej...


Szkolenie dla rolników

Ogłoszenie ogólne
2020-02-07

Szkolenie dla rolników organizowane wspólnie przez GUS, KRUS i ARiMR, które odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 24.

więcej...


Sieć gazowa w Wólce Bodzechowskiej i Przyborowiu coraz bliżej

Ogłoszenie ogólne
2020-02-07

W 2019 roku Urząd Gminy wspólnie z sołtysami i radnymi zorganizowali wypełnianie ankiet, w których mieszkańcy wyrażali chęć podłączenia swoich domostw do sieci gazowej. Ankiety zostały przesłane do PGNiG, która ...

więcej...


Cztery poldery uchronią przed powodzią

Ogłoszenie ogólne
2020-02-07

Jest ogromna szansa, że jeszcze w tym roku ruszy budowa czterech suchych polderów na terenie gminy Bodzechów. Ich zadaniem będzie ochrona mieszkańców Swirny, Mychowa, Jędrzejowic i dzielnicy Częstocice przed zalewaniem ...

więcej...


"GRAMY DLA ERNESTA"

Ogłoszenie ogólne
2020-02-05

CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ "GRAMY DLA ERNESTA" O PUCHAR SOŁTYSA BODZECHOWA 8-9 lutego 2020 r. godz 9:30 HALA SPORTOWA W BODZECHOWIE, UL. SZKOLNA 12

więcej...


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Ogłoszenie ogólne
2020-02-05

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacyjnej z rur PCV dn 200 w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2020-02-05

OBWIESZCZENIE z dnia 30.01.2020 r. znak: TI-T.6733.31.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa sieci wodociągowej z rur PE dn 110 w Magoniach

Ogłoszenie ogólne
2020-02-05

OBWIESZCZENIE z dnia 30.01.2020 r. znak: TI-T.6733.27.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny