Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
730


ANKIETA PRZEDGAZYFIKACYJNA

Ogłoszenie ogólne
2019-02-18

Informujemy iż w zakładce jest do wypełnienia ankieta przedgazyfikacyjna. Wypełnione ankiety prosimy przekazywać do Sekretariatu Urzędu Gminy Bodzechów. Poniżej ankieta i klauzula informacyjna. Ankieta_przedgazyfikacyjna---tutaj---.

więcej...


PRZEKAŻ 1% OSKARKOWI

Ogłoszenie ogólne
2019-02-14

Oskar ma 5 lat. Na początku lutego 2019r. zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy pnia mózgu - DIPG. Pomóż mu w walce z chorobą. Dziękujemy za wszelkie wsparcie.

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-02-14

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 18.02.2019 r. o godz 13:00. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Nieruchomość rolna przeznaczona do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie ogólne
2019-02-11

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Bodzechów podaje do ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie ogólne
2019-02-11

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 11 lutego 2019 r. do 4 ...

więcej...


Transmisja obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-02-08

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 08.02.2019 r. o godz 12:00. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w miejscowości Świrna

Ogłoszenie ogólne
2019-02-08

OBWIESZCZENIE z dnia 07.02.2019 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie ...

więcej...


„Śpiąca królewna” w Zespole Szkół Publicznych w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2019-01-25

W czwartek 10 stycznia 2019 roku odwiedzili naszą szkołę aktorzy Teatru Żywego Słowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotowali sztukę ...

więcej...


Cytobus ŚCO 5 lutego w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-01-25

5 lutego (wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00 cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie stacjonował w Bodzechowie przy Ośrodku Zdrowia, ul. Szkolna 7. Zapraszamy mieszkanki Bodzechowa na bezpłatnie badania cytologiczne do ...

więcej...


Program azotanowy - zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

Ogłoszenie ogólne
2019-01-24

Program azotanowy - zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Szczegóły poniżej.

więcej...


Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz linii elektroenergetycznej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2019-01-22

OBWIESZCZENIE z dnia 22.01.2019 r. znak: TI-T.6733.25.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ust. ...

więcej...


Siła cyfrowych kompetencji - celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych

Ogłoszenie ogólne
2019-01-22

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Siła cyfrowych kompetencji. Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych oraz nabycie kwalifikacji w zakresie TIK u min.80% z 420 osób dorosłych (252K,168M),niepracujących i pracujących ...

więcej...


Anioły Dobroci krążą wokół nas...

Ogłoszenie ogólne
2019-01-21

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbyło się I Bodzechowskie Kolędowanie połączone z akcją charytatywną na rzecz adoptowanej przez społeczność uczniowską ...

więcej...


Inormacja

Ogłoszenie ogólne
2019-01-21

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Bodzechów podaje do ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny