Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
25


Przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego

Ogłoszenie ogólne
2019-03-26

Panie reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bodzechów, zarząd Gminnego Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie uczestniczyły w spotkaniu z sekretarz Urzędu Gminy, Małgorzatą Sobieraj. ...

więcej...


Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2019-03-25

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni boiska sportowego w msc. Bodzechów. Szczegóły poniżej.

więcej...


Gratulacje dla niepełnosprawnych sportowców

Ogłoszenie ogólne
2019-03-19

Małgorzata Sobieraj reprezentowała Gminę Bodzechów oraz Radę Powiatu Ostrowieckiego na II Gali Sportu w Zespole Szkół Specjalnych. Uroczyste spotkanie zbiegło się obchodami rocznicy działalności Klubu Olimpiad Specjalnych „Rywal”. Jubileusz 10-lecia ...

więcej...


Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogłoszenie ogólne
2019-03-18

Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach była gospodarzem gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy ...

więcej...


Panie z KGW gościły na I Ostrowieckich Kaziukach

Ogłoszenie ogólne
2019-03-18

W tym roku przypada 35.rocznica powstania parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza na Pułankach. W ramach jubileuszowych obchodów został zorganizowany jarmark- I Ostrowieckie Kaziuki. Aktywny udział w tym wydarzeniu miały panie z ...

więcej...


Bezpieczni w Internecie

Ogłoszenie ogólne
2019-03-18

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Chmielowie upłynął pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Inicjatywę podjęli uczniowie klasy czwartej, który przygotowali część artystyczną i uczniowie klasy ósmej, którzy ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-03-18

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 22.03.2019 r. o godz 13:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2019-03-14

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców Gminy Bodzechów na spotkania informacyjne, organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, ...

więcej...


W DNIACH 18 i 19 MARCA 2019 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Ogłoszenie ogólne
2019-03-14

INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH 18 i 19 MARCA 2019 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY ...

więcej...


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 14.03.2019r.

Ogłoszenie ogólne
2019-03-06

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z planowanym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”, Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”, Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub ...

więcej...


Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Ogłoszenie ogólne
2019-03-04

Szanowne Panie Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom mieszkającym oraz pracującym na terenie Gminy Bodzechów składamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie dla Was świąteczny, radosny i pełen miłości. Niech życie codzienne ...

więcej...


Informacje dotyczące naboru wniosków LGD Krzemienny Krąg

Ogłoszenie ogólne
2019-03-04

Informacje dotyczące naboru wniosków na: - Przedsięwzięcie 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych", - Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych", - Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby ...

więcej...


Zaproszenie na Dzień Kobiet w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-03-04

Wójt Gminy Bodzechów, Rada Gminy Bodzechów, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie Serdecznie zapraszają Wszystkie Panie z terenu Gminy Bodzechów na uroczystość z okazji Dnia Kobiet W dniu 8 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1700 Na ...

więcej...


W służbie Jej Królewskiej Mości – Językowej Poprawności w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-03-04

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to doskonała okazja do ceremonialnych obchodów językowych, które w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie obfitowały w szereg rozmaitych przedsięwzięć, a odbyły się one dzięki paniom polonistkom: ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny