Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-05-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2281


Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Ogłoszenie ogólne
2018-05-25

Z okazji Dnia Dziecka Wszystkim najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy życzymy: uśmiechu od ucha do ucha, aby wszelkie fajne dni w żółwim tempie upływały, aby do Was w tym dniu należał świat ...

więcej...


Szlakiem mitów greckich w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-05-25

26 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie odbył się coroczny Gminny Konkurs Mitologiczny pod patronatem wójta gminy Bodzechów – pana Jerzego Murzyna, zorganizowany przez panie: Renatę Kwiatkowską, Renatę Miśkiewicz, ...

więcej...


Gminny Konkurs Przyrodniczy „Miłośnicy przyrody” w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2018-05-25

21 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Chmielowie odbył się IX Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Miłośnicy przyrody 2018”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-05-25

Informacje o wytruciach i podtruciach pszczół przyjmowane w Urzędzie Gminy Bodzechów. Poniżej szczegóły.

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-05-25

Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego. Poniżej szczegóły.

więcej...


Dzień Małego Chemika w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

Świetlicowy Dzień Małego Chemika w ZSP w Szewnie Na świetlicy dzieci się nie nudzą, to ogólnie znana rzecz. Parafrazując tekst piosenki można go przypisać świetlicy w ZSP w Szewnie. Nauczycielki kreatywnie ...

więcej...


GOPS Bodzechów wydaje żywność

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 21, 22 MAJA 2018 W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ...

więcej...


Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gromadzicach przy ul. Świętokrzyskiej

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

OBWIESZCZENIE z dnia 15.05.2018 r. znak: TI-T.6733.10.2018.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.           Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. ...

więcej...


III ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA ZMW

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

Rusza turniej piłki nożnej „III Świętokrzyska Liga ZMW", który odbędzie się w terminie 9 czerwca 2018 roku na Stadionie Sportowym w Nowym Korczynie. 25-363 Kielce ul. Wesoła 47/49 tel. ...

więcej...


Odpowiedź do petycji

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

Poniżej odpowiedź do petycji.

więcej...


Petycja

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

Poniżej treść petycji.

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-05-18

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny