Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-09-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1186


XV ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA MAGONIE 17 WRZEŚNIA 2017 R

Ogłoszenie ogólne
2017-09-21

W minioną niedzielę – 17 września już po raz 15 gmina Bodzechów obchodziła ziemniaczane święto. Nawet średnio sprzyjająca aura nie zepsuła dobrej zabawy. Święto, punktualnie o godz. 14 rozpoczął tradycyjnie już ...

więcej...


KANALIZACJA SANITARNA MAGONIE

Ogłoszenie ogólne
2017-09-15

Gmina Bodzechów realizuje projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów” dofinansowany ze środków ...

więcej...


Postanowienie o budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi nr 9

Ogłoszenie ogólne
2017-09-13

Postanowienie Na podstawie art. 123 §1 oraz 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 ze zm. ...

więcej...


Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii

Ogłoszenie ogólne
2017-09-12

Ostrowiec Św., dn. 12.09.2017 r Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi nr 9

Ogłoszenie ogólne
2017-09-11

Ostrowiec Św., dn. 06.09.2017 r. WÓJT GMINY BODZECHÓW TI-T.6220.3.1.2017.EM14 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZECHÓW z dnia 6 września 2017 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...

więcej...


XV ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Ogłoszenie ogólne
2017-09-11

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza na XV ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 17 września 2017 r. (niedziela) godz. 14:00 - 22:00 plac przy Świetlicy Wiejskiej W programie m.in.: 14:00 - korowód Kół Gospodyń Wiejskich - występy ludowych zespołów ...

więcej...


Konkurs EKO MODEL

Ogłoszenie ogólne
2017-09-11

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- ...

więcej...


ARiMR przypomina o konieczności zgłoszenia szkód w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych

Ogłoszenie ogólne
2017-09-11

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR. Powinni to uczynić bezzwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie przepompowni wody pitnej wraz z instalacją elektryczną w Podszkodziu

Ogłoszenie ogólne
2017-09-07

OBWIESZCZENIE z dnia 05.09.2017 r. znak: TI-T.6733.30.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


NARODOWE CZYTANIE 2017

Ogłoszenie ogólne
2017-09-05

„WESELE” Stanisława Wyspiańskiego Zgodnie z coroczna tradycją Gmina Bodzechów przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji narodowego czytania. Tym razem Polska czytała „Wesela „ Stanisława Wyspiańskiego. Pani Iwona Lipka- Kierownik Gminnej Biblioteki ...

więcej...


Petycja

Ogłoszenie ogólne
2017-09-05

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się ...

więcej...


II INTEGRACYJNY PIKNIK SĄSIEDZKI W NOWEJ DĘBOWEJ WOLI

Ogłoszenie ogólne
2017-09-05

2 W R Z E Ś N I A 2017 Dzięki inicjatywie miejscowego sołtysa Pana Jana Maślanego i Rady Sołeckiej Nowej Dębowej Woli w minioną ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny