Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
260


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-10-20

Sołtysowi sołectwa Bodzechów Panu Piotrowi Zajdzie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Sołtysi z terenu gminy Bodzechów

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-10-20

Wyrazy głębokiego współczucia Sołtysowi sołectwa Bodzechów Piotrowi Zajdzie z powodu śmierci Matki składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn ze współpracownikami

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-10-20

Wyrazy szczerego współczucia Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie Pani Iwonie Lipce z powodu śmierci Matki składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn wraz ze współpracownikami

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-10-16

Wyrazy głębokiego współczucia Radnemu Rady Gminy Bodzechów Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu z powodu śmierci Matki składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn wraz ze współpracownikami

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-10-16

Radnemu Rady Gminy Bodzechów Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Przewodnicząca Rady Gminy Bodzechów ...

więcej...


Otwarcie placu zabaw w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2018-10-12

Otwarcie placu zabaw w Sarnówku. Więcej zdjęć w galerii.

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-10-12

Informujemy, że istnieje możliwość dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu 21 października 2018 r. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na transport do Urzędu Gminy Bodzechów do dnia 19 ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie ogólne
2018-10-12

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 12.10.2018 r. do 01.11.2018 r. został ...

więcej...


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie ogólne
2018-10-12

GMINA BODZECHÓW z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10 ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert) Na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 266, rok produkcji 1980, zbiornik na wodę o pojemności ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2018-10-11

Informuję, że dnia 13.10.2018r.(sobota) odbędzie się szkolenie dla Przewodniczących oraz Zastępców OKW: • ds. przeprowadzania głosowania o godz. 8 00 oraz • ds. ustalania wyników głosowania 10 00. Na szkolenie ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-10-11

Informujemy, iż szkolenie dla pełnych składów komisji obwodowych odbędzie się w poniedziałek 15 października w Szkole Podstawowej w Szewnie o godz. 14:00 – dla OKW ds. przeprowadzenia głosowania i o ...

więcej...


Konkurs na modelową wieś - LGD Krzemienny Krąg

Ogłoszenie ogólne
2018-10-10

Ogłoszenie o naborze nr 01/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na ...

więcej...


Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2018/G

Ogłoszenie ogólne
2018-10-10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „ Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych” w terminie ...

więcej...


Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źró

Ogłoszenie ogólne
2018-10-10

W ZSP w Sarnówku realizowane jest zadanie pn: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi’’. Wysokość dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny