Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-04-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
11768


KOMUNIKAT PRASOWY

Ogłoszenie ogólne
2018-04-17

Kielce, 13.04.2018 r. KOMUNIKAT PRASOWY Spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem „Symbole (nie)pamięci? Wokół sporów o ulice i pomniki” z cyklu „Kłopoty z historią” w Przystanku Historia IPN – Kielce, 17 kwietnia 2018 ...

więcej...


Bezpłatne badania mammograficzne w Szewnie 7 maja 2018 r.

Ogłoszenie ogólne
2018-04-14

Bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek miejscowości Szewna 7 maja 2018r. (poniedziałek) - obok Gimnazjum, ul. Langiewicza 3 Poniżej szczegóły

więcej...


Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-04-12

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Bodzechów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt jest ...

więcej...


Wyjaśnienie do zadania ofertowego z dnia 28.03.2018 r.

Ogłoszenie ogólne
2018-04-10

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2018 r. wykonanie części inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji eternitu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bodzechów. Szczegóły poniżej.

więcej...


V Marsz Katyński w Kielcach

Ogłoszenie ogólne
2018-04-10

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu ...

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2018-04-05

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki na której zlokalizowana jest pompownia ścieków. Przedmiotem zamówienia ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-04-04

P a n u JERZEMU KIOZŁOWSKIEMU radnemu Gminy Bodzechów wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci siostry A N N Y składają Przewodnicząca Rady Gminy Bodzechów Władysława Ćwik oraz Radni Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn ze ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-04-04

P a n u Marianowi Gajowikowi inspektorowi Urzędu Gminy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci M A M Y ...

więcej...


Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!

Ogłoszenie ogólne
2018-04-04

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa ...

więcej...


Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy w 2018 r.

Ogłoszenie ogólne
2018-04-04

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie ( ...

więcej...


Dodatkowe wymagania dla hodowców świń w związku z afrykańskim pomorem świń

Ogłoszenie ogólne
2018-04-04

W dniu 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku ...

więcej...


XV Jarmark Wielkanocny

Ogłoszenie ogólne
2018-04-04

W niedzielę 18 marca mieszkańcy Gminy Bodzechów zawitali w gościnne mury Publicznego Gimnazjum w Szewnie, aby uczestniczyć Jarmarku Wielkanocnym. To już 15. spotkanie, podczas którego można było podziwiać prace pań ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny