Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
227


Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2018-01-12

Gmina Bodzcchów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej. Poniżej szczegóły

więcej...


Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-01-10

OBWIESZCZENIE z dnia 10.01.2018 r. znak: TI-T.6733.36.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie ogólne
2018-01-05

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych z miejsc trudnodostępnych w 2018 r.

Ogłoszenie ogólne
2018-01-05

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bodzechów na rok 2018 miejsca trudnodostępne oraz Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z ...

więcej...


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych i wielkogabarytowych w 2018 r.

Ogłoszenie ogólne
2018-01-05

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bodzechów na rok 2018 oraz Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Bodzechów ...

więcej...


Zebranie dotyczące budowy sieci kanalizacyjno - sanitarnej w miejscowości Miłków

Ogłoszenie ogólne
2018-01-04

OGŁOSZENIE Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu dotyczącym budowy sieci kanalizacyjno - sanitarnej w miejscowości Miłków w ramach projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap 1II" nr ...

więcej...


Zebranie dotyczące budowy sieci kanalizacyjno - sanitarnej w miejscowości Jędrzejów

Ogłoszenie ogólne
2018-01-04

OGŁOSZENIE Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu dotyczącym budowy sieci kanalizacyjno - sanitarnej w miejscowości Jędrzejów w ramach projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III" nr ...

więcej...


Do 31 stycznia złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Ogłoszenie ogólne
2018-01-04

Przypominamy o obowiązku składania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest. Właściciel nieruchomości, jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, na której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany ...

więcej...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie ogólne
2018-01-02

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Bodzechów podaje ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie ogólne
2018-01-02

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 02 stycznia 2018 r. do 22 ...

więcej...


ZSP w Szewnie serwuje badmintona

Ogłoszenie ogólne
2018-01-02

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie przystąpił do programu popularyzacji badmintona wśród młodzieży „Shuttle Time”. Oprócz regularnych treningów, które odbywają się w szkole podstawowej już od roku, placówka przy wsparciu Wójta ...

więcej...


Czytanie rozwija wyobraźnię…

Ogłoszenie ogólne
2018-01-02

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka, i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny