Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6082


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

Ogłoszenie o zamiarze przebudowy drogi... Szczegóły poniżej.

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi... Szczegóły poniżej.

więcej...


Rozeznanie rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu, transporcie i utylizacji martwych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Bodzechów. Szczegóły poniżej.

więcej...


Rozeznanie rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi polegającej na opiece weterynaryjnej bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Bodzechów. Szczegóły poniżej

więcej...


Leśniczy z wizytą w ZSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

Jednym z celów edukacji już od najwcześniejszych jej etapów jest przygotowanie uczniów do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zawodowych. Poznawanie różnych zawodów i ich specyfiki, a także umiejętność analizowania własnych predyspozycji ...

więcej...


Dzień Pluszowego Misia

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

W Zespole Szkół Publicznych w Szewnie obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia w ZSP w Szewnie. Aby uczcić to święto dzieci brały udział w konkursie plastycznym pt. ”Mój przyjaciel Miś”. ...

więcej...


Dzień Języków w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

W Zespole Szkół Publicznych w Szewnie przeprowadzono prezentację krajów świata. Inspiracją do imprezy był Europejski Dzień Języków Obcych. Organizatorki, nauczycielki języka angielskiego, Katarzyna Skit, Katarzyna Kasprzyk oraz Anna Hamera postanowiły ...

więcej...


Tydzień Profilaktyki- „Uzależnieniom mówimy NIE!”

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

W dniach 25- 29 listopada w Zespole Szkół Publicznych obchodzony był tydzień profilaktyki. Z tej okazji uczniowie klas 4 – 8 mogli spotkać się ze specjalistami w dziedzinie substancji psychoaktywnych ...

więcej...


Sprzęt sportowy dla szkół

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

W Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca programy: „Dziecięca piłka ręczna” oraz „Szczypiorniak IV”, w którym uczestniczy Gmina Bodzechów. Projekt finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa ...

więcej...


DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM!

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM! „Nie potrafimy robić wielkich rzeczy, możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.” ( św. Matka Teresa z Kalkuty) W Międzynarodowym Dniu Wolontariatu społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego ...

więcej...


Ogłoszenie dot. odbioru odpadów

Ogłoszenie ogólne
2019-12-12

Referat Gospodarki Komunalnej Szewna ul. Dolna 3 tel. 41/265 24 20, prosi o pilny kontakt w sprawie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z planowaną zmianą stawek na rok 2020 ...

więcej...


Zadania profilaktyczne na 2020 rok

Ogłoszenie ogólne
2019-12-11

Rada Gminy w Bodzechowie przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Jednym z zadań będzie finansowanie pomocy psychologicznej w zakresie zdiagnozowania problemów rodzinnych ...

więcej...


Świąteczna zbiórka żywności

Ogłoszenie ogólne
2019-12-10

Wolontariusze z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie wraz z nauczycielami zbierali żywność w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”. Jak co roku cieszyliśmy się dużym zaangażowaniem zarówno ...

więcej...


Zaproszenie na spektakl „LODOWA KRAINA”

Ogłoszenie ogólne
2019-12-10

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na przedstawienie pt. „LODOWA KRAINA” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa. 19 grudnia 2019 roku 10:00 – PSP w Bodzechowie 15:30 – Świetlica w ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny