Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 13-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6997


ZSP w Szewnie na Lekkoatletycznej Sztafecie Pokoleń

Ogłoszenie ogólne
2019-10-10

29 września w słoneczną niedzielę w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Lekkoatletyczna Sztafeta Pokoleń. Uczniowie uczestniczący w projekcie „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonym przez panią Katarzynę Tkaczyk-Tofil, reprezentowali szkołę w konkurencjach lekkoatletycznych: Opiekun ...

więcej...


Oskarek... chłopiec, który walczy z glejakiem pnia mózgu…

Ogłoszenie ogólne
2019-10-07

Oskarek Kubicki z Chmielowa, u którego w lutym zdiagnozowano glejaka pnia mózgu cały czas dzielnie walczy o życie. W maju,dzięki darowiznom ludzi o dobrym sercu, został poddany biopsji guza ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-07

W związku ze zgłaszanym do Urzędu Gminy Bodzechów zapotrzebowaniem na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych w dniu 13 października br. informujemy, iż transport zostanie zapewniony w niżej wymienionych godzinach i ...

więcej...


Prace remontowe w strażnicy w Jędrzejowicach

Ogłoszenie ogólne
2019-10-04

Do końca października potrwa remont zaplecza strażnicy OSP w Jędrzejowicach. To już kolejne parce wykonane w tym obiekcie na przestrzeni ostatnich lat. Prowadzony aktualnie remont w siedzibie druhów ochotników z ...

więcej...


Europejski Tydzień Sportu

Ogłoszenie ogólne
2019-10-04

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbywały się wydarzenia sportowe oraz prelekcje na temat zdrowego trybu życia, prawidłowej diety oraz higieny umysłu, w które angażowana była cała ...

więcej...


ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ - badania

Ogłoszenie ogólne
2019-10-04

Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak zaprasza mieszkańców powiatu ostrowieckiego do udziału w akcji ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ Starostwo Powiatowe ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-03

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 zarządza się zmianę ...

więcej...


II Wojewódzki Przegląd Osób z Twórczością Intelektualną

Ogłoszenie ogólne
2019-10-03

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na II Wojewódzki Przegląd Osób z Twórczością Intelektualną - 22 października 2019 r. Szczegóły poniżej.

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-10-03

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Teresie Ciździel z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn ze współpracownikami

więcej...


Spotkanie szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Ogłoszenie ogólne
2019-10-02

Informujemy, że w dniu 7 października 2019 roku w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Bodzechów. Spotkanie ma ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-10-01

Informujemy iż zakończono nabór wniosków w 2019 r., w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-10-01

Informujemy iż zakończono nabór wniosków w 2019 r., w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Certyfikat CEO dla ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-01

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie może pochwalić się unikatowym certyfikatem. Przez cały ubiegły rok szkolny Samorząd Uczniowski pracował nad spełnieniem kryteriów, aby rozwijać społeczną aktywność, samorządność uczniowską oraz praktyczną edukację ...

więcej...


Europejski Tydzień Sportu w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-01

Szewieńska podstawówka przystąpiła do programu rekomendowanego przez Kuratorium. W ramach wydarzenia odbył się Sportowy Dzień Przedszkolaka, podczas którego najmłodsi próbowali swoich sił w konkursach sprawnościowych. Przedszkole przygotowało też zadanie dla ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny