STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3113Ref. Gospodarki KomunalnejAdresRef. Gospodarki Komunalnej
z/s w Szewnie

Szewna, ul. Dolna 3
27-400 Ostrowiec witokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Wojewdztwo: witokrzyskie


Telefon, fax, e-mailTelefon:

(041) 265-24-20 oraz 665-102-271

Fax:

(041) 265-22-45

E-mail:


urzad@ugb.plKierownikmgr in. Witold Ciepliski

Sekretariat, zgoszenia awarii i usug


Pokj nr 1Telefon wew. - 101


mgr Agnieszka Krakowiak

Pomoc administracyjna
KASA, Odpady komunalne, deklaracje dot. odpadw, rozliczenia wpat za odpady


Pokj nr 2Telefon wew. - 107


Micha Olszewski

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Ewelina Cholewa

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

mgr Micha Grzeszczyk

Pomoc administracyjna
Rozliczenia dot. wody i kanalizacji, podpisywanie umw na dostarczenie wody i odprowadzanie ciekw, umowy najmu lokali, sprawy dot. mieszka komunalnych


Pokj nr 3Telefon wew. - 104


Elbieta Stawiarska

Podinspektor ds. rozlicze wody i kanalizacji

mgr Renata Baran

Pomoc administracyjna
Rozliczenia dot. czynszy mieszkaniowych, lokali uytkowych, fakturowanie usug


Pokj nr 4Telefon wew. - 106


mgr Anna Kusiska

Inspetkor
Obsuga sieci wodocigowych i kanalizacyjnych, wydawanie zapewnie i warunkw technicznych dot. wody i kanalizacji, uzgodnienia projektw wodno kanalizacyjnych


Pokj nr 5Telefon wew. - 105


mgr in. ukasz witek

Specjalista ds. technicznych

Mariusz Nowocie

Specjalista ds. sieci wodocigowej


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny