STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60159PODATKI - formularze i wnioski do pobrania - druki obowizujce od 01.07.2019 roku
Wnioski

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

243 kBWniosek o wydanie zawiadczenia o niezaleganiu w podatkach

49 kBWniosek o wydanie zawiadzczenia w sprawie posiadania lub nieposiadania gospodarstwa rolnego

35 kBWniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytulu nabycia gruntow

35 kBOswiadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej zalacznik nr 1 do podania o umorzenie

35 kBPodatek rolny: osoby fizyczne

Informacja o gruntach (IR-1)

49 kBZa. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIR-1)

35 kBZa. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

34 kBZa. do informacji o gruntach - dane pozostaych podatnikw (ZIR-3)

33 kBPodatek rolny: osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

64 kB
Za. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZDR-1)

36 kB
Za. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

35 kBPodatek od nieruchomoci: osoby fizyczne

Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych (IN-1)

62 kB
Za. do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIN-1)

37 kB
Za. do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

37 kBZa. do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - dane pozostaych podatnikw (ZIN-3)

33 kBPodatek od nieruchomoci: osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomoci(DN-1)

193 kB
Za. do deklaracji na podatek od nieruchomoci - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZDN-1)

38 kB
Za. do deklaracji na podatek od nieruchomoci - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

38 kBPodatek leny: osoby fizyczne

Informacja o lasach (IL-1)

43 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIL-1)

33 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

33 kBZa. do informacji o lasach - dane pozostaych podatnikw (ZIL-3)

33 kBPodatek leny: osoby prawne

Informacja o lasach (IL-1)

52 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIL-1)

33 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

33 kBDruki obowizujce do 30.06.2019 roku

Deklaracja na podatek lesny

238 kBDeklaracja na podatek rolny

259 kBDeklaracja na podatek od nieruchomosci

281 kBInformacja w sprawie podatku od nieruchomoci rolnego i lenego

418 kB

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny