Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
12674Artykuy archiwalne
Wywietl z przedziau: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ; 2861 - 2890 ; 2891 - 2920 ; 2921 - 2950 ; 2951 - 2980 ; 2981 - 3010 ; 3011 - 3040 ; 3041 - 3070 ; 3071 - 3100 ; 3101 - 3130 ; 3131 - 3160 ; 3161 - 3190 ; 3191 - 3220 ; 3221 - 3250 ; 3251 - 3280 ; 3281 - 3310 ; 3311 - 3340 ; 3341 - 3370 ; 3371 - 3400 ; 3401 - 3430 ; 3431 - 3460 ; 3461 - 3490 ; 3491 - 3520 ; 3521 - 3550 ; 3551 - 3580 ; 3581 - 3610 ; 3611 - 3640 ; 3641 - 3670 ; 3671 - 3700 ; 3701 - 3730 ; 3731 - 3760 ; 3761 - 3790 ; 3791 - 3820 ;

I znw …. „ Narodzi?a si? nam Nadzieja.”

2012-01-23

Na posiadanie psa rasy agresywnej nale?y posiada? stosowne zezwolenie

2012-01-18

Dop?aty do materia?u siewnego w 2012 roku

2012-01-18

V Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek w Szkole Podstawowej w Szewnie

2012-01-16

Mieszka?cy Gminy zostan? obj?ci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.07.2013r.

2012-01-12

ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE US?UGI POLEGAJ?CEJ NA PRZYJMOWANIU POD OPIEK? SCHRONISKA BEZDOMNYCH...

2012-01-12

ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE US?UGI POLEGAJ?CEJ NA OPIECE WETERYNARYJNEJ BEZDOMNYCH ZWIERZ?T...

2012-01-12

AKCYZA -NOWE TERMINY SK?ADANIA WNIOSKW

2012-01-11

ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE US?UGI POLEGAJ?CEJ NA UNIESZKODLIWIANIU ZW?OK ZWIERZ?T

2012-01-11

Rejestr dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych

2012-01-10

Przedstawienie Jase?kowe w Niepublicznym Przedszkolu „Ja? i Ma?gosia” w Bodzechowie

2012-01-05

A nadzieja znw wst?pi w nas…

2012-01-02

Wigilijne spotkanie w Szwarszowicach ,,A oni Ci? nie poznali”

2012-01-02

„?niadanie daje moc” - Publiczna Szko?a Podstawowa w Bodzechowie najlepsza w Polsce

2011-12-28

?yczenia ?wi?teczne i noworoczne

2011-12-22

Harmonogram wywozu odpadw komunalnych i segregowanych na rok 2012

2011-12-22

?wi?tecznie w ?wietlicy

2011-12-22

,,Nasze ?wi?tokrzyskie”

2011-12-19

„Szansa na przysz?o?? – Chc? zacz?? od nowa”

2011-12-19

TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

2011-12-12

?wi?teczna Zbirka ?ywno?ci

2011-12-12

„Szanuj serce, szanuj zdrowie”

2011-12-12

Uczniowie kibicowali wicemistrzom Polski

2011-12-12

Kondolencje - wsp?pracownicy z Urz?du Gminy Bodzechw

2011-12-01

Kondolencje - Przewodnicz?cy Rady Gminy W?adys?awa ?wik oraz Radni Gminy Bodzechw

2011-12-01

Kondolencje - Kierownik GZO Bodzechw, Dyrektorzy szk? z terenu Gminy Bodzechw wraz z pracownikami

2011-12-01

Kondolencje - Kierownik i pracownicy Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Bodzechowie

2011-12-01

Kondolencje - Ko?a Gospody? Wiejskich z terenu Gminy Bodzechw

2011-12-01

Kondolencje - Zarz?d Gminny i cz?onkowie OSP z terenu Gminy Bodzechw

2011-12-01

Kondolencje - Dyrektor SPZPOZ Bodzechw ze wsp?pracownikami

2011-12-01
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny