STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3135Szlaki turystyczne
Przyrodnicza cieka Dydaktyczna Klubu 4H w Chmielowie

       Przyrodnicza cieka dydaktyczna w Chmielowie skada si z trzech tras: trasy A - Dolina rzeki Kamiennej, trasy B - Historia blisza i dalsza Chmielowa, trasy C - Walory przyrodniczo - krajobrazowe Chmielowa. Kada z nich zaczyna i koczy si przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy znajdujcej si na ul. Spacerowej 2. Szkoa mieci si w budynku, ktry funkcjonuje od 1925r. do chwili obecnej. Ju od pocztkw jej funkcjonowania cae ycie... wicejcieka kapliczkowa

       Chmielw i Szewna naleay do tej samej parafii, a do lat 60 XX w. Wdrujc po tej okolicy mona napotka liczne kapliczki szafkowe, krzye i figury przydrone. Peniy one wielorak funkcj: znakw granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chopskich zagonw, ale najczciej suyy ochronie ycia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielw pooonej przy trasie Radom -Rzeszw droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37... wicejcieka przyrodniczo-kulturowa

        Z przystanku autobusowego znajdujcego si obok szkoy skrcamy w ulic Kunowsk i wdrujemy na zachd w kierunku Kunowa zgodnie z zaznaczon tras rowerow. Po lewej stronie znajduje si pasmo Wzgrz Chmielowskich poronite drzewami ze skaami z biaego piaskowca. W odlegoci ok. 200 m od szkoy, po prawej stronie, znajduje si figura przydrona z 1902 r. W latach 60 XX w. obok krzya staa kunia... wicejcieka miodowa

       Mid jako naturalny produkt spoywczy, sodki, wysokokaloryczny, konserwujcy i leczniczy znajduje zastosowanie od wielu tysicy lat. W zapiskach sumeryjskich sprzed 4000 lat zalecano mid jako produkt odywczy i leczniczy. Hipokrates uwaany za ojca medycyny (V w. p.ch.) stosowa mid w sporzdzaniu maci, sodzeniu wywarw zi. Jego uczniowie opracowali ponad 300 recept z miodem. Staroytni Grecy spoywali due iloci miodu. Uwaali, e zapewnia im si, zdrowie, dugowieczno... wicej

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny