STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13794Artykuy archiwalne
Wywietl z przedziau: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ; 2861 - 2890 ; 2891 - 2920 ; 2921 - 2950 ; 2951 - 2980 ; 2981 - 3010 ; 3011 - 3040 ; 3041 - 3070 ; 3071 - 3100 ; 3101 - 3130 ; 3131 - 3160 ; 3161 - 3190 ; 3191 - 3220 ; 3221 - 3250 ; 3251 - 3280 ; 3281 - 3310 ; 3311 - 3340 ; 3341 - 3370 ; 3371 - 3400 ; 3401 - 3430 ; 3431 - 3460 ; 3461 - 3490 ; 3491 - 3520 ; 3521 - 3550 ; 3551 - 3580 ; 3581 - 3610 ; 3611 - 3640 ; 3641 - 3670 ; 3671 - 3700 ; 3701 - 3730 ; 3731 - 3760 ; 3761 - 3790 ; 3791 - 3820 ; 3821 - 3850 ; 3851 - 3880 ;

S?SIEDZKI PIKNIK INTEGRACYJNY „WSPOMNIE? UROK I CZAR”

2017-07-19

Rozeznania rynku

2017-07-13

Rozeznania rynku

2017-07-13

Obwieszczenie o budowie sieci wodoci?gowej w Nowej D?bowej Woli

2017-07-11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „Krzemienny Kr?g” - zako?czono ocen? wnioskw

2017-07-11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „Krzemienny Kr?g” - zako?czono ocen? wnioskw

2017-07-11

Sukcesy uczniw ZSP w Szewnie w Warszawie

2017-07-11

Fitness w J?drzejowie

2017-07-11

„Czytanie zbli?a”

2017-07-11

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu do 1 kV o?wietlenia drogi w Mi?kowie

2017-07-06

Obwieszczenie o bud. linii elektroenergetycznej o nap. do 1kV o?wietlenia drogi w Nowej D?bowej Woli

2017-07-06

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu do 1 kV o?wietlenia drogi w Szewnie

2017-07-06

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu do 1 kV o?wietlenia drogi w Sudole

2017-07-06

Szkolny Piknik Rodzinny pod has?em "BAWI? SI? Z MAM? I TAT?".

2017-07-03

Fina? IX Oglnopolskiego Konkursu Poszukiwanie Talentw

2017-07-03

Matematyczne ?amanie g?owy – matematycy szewie?scy znowu gr?

2017-07-03

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu do 1 kV o?wietlenia drogi w Mi?kowie

2017-07-03

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu do 1 kV o?wietlenia drogi w Szewnie

2017-07-03

Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sarnwku Du?ym

2017-07-03

Zwalczanie zarazy ziemniaka

2017-07-03

Nabr kandydatw na cz?onka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacj? zada? publicznych

2017-06-30

Konkurs na realizacj? zada? publicznych w zakresie przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom...

2017-06-30

Obwieszczenie o bud. linii elektroenergetycznej o nap. do 1kV o?wietlenia drogi w Nowej D?bowej Woli

2017-06-28

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o nap. do 1 kV o?wietlenia drogi w Go?dzielinie

2017-06-28

Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napi?ciu 15kV i 0,4 kV w Gromadzicach

2017-06-28

W Bodzechowie znaleziono psa

2017-06-27

Obwieszczenie o budowie obwodnicy Ostrowca ?w. w ci?gu DK nr 9

2017-06-26

„Czytanie zbli?a”

2017-06-26

Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrzowie Matematyki” w Chmielowie

2017-06-26

Nareszcie wakacje

2017-06-26
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny