Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1025Artykuły archiwalne
Wyświetl z przedziału: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ;

„A JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA – TYM, CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE……”

2010-04-16

50 lecie pożycia małżeńskiego Jadwigi i Mieczysława PRONOBIS

2010-04-15

Pochylamy głowy nad tragedią pod Smoleńskiem

2010-04-11

Wypalanie traw to przestępstwo!

2010-04-09

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2010-04-09

Bezpłatne badania mammograficzne

2010-04-09

Zmiana terminu spotkania w sprawie budowy drogi

2010-04-06

Z kulturą anglojęzyczną za pan brat

2010-04-06

DZIEŃ PAPIESKI w Szkole Podstawowej w Szewnie

2010-04-06

,,Zajączek Wielkanocny’’ w Szewnie

2010-04-06

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom..

2010-04-01

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

2010-03-26

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego mija 31.03.2010r.

2010-03-26

Podziękowanie za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu VII JARMARKU WIELKANOCNEGO

2010-03-26

VII JARMARK WIELKANOCNY SZEWNA 2010

2010-03-26

Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia

2010-03-26

Potrzebna pomoc mieszkance naszej gminy

2010-03-22

GMINNY KONKURS „MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII” oraz „MISTRZ ORTOGRAFII”

2010-03-19

Bóg zesłał kobietę...

2010-03-19

Dzień Kobiet w Gminie Bodzechów

2010-03-19

Ceny opłat za wodę i ścieki na tym samym poziomie

2010-03-16

Futsalowa Liga Gminna o Puchar Wójta Gminy Bodzechów w kategorii gimnazjalistów zakończona

2010-03-16

Życzenia na Dzień Kobiet

2010-03-05

VII JARMARK WIELKANOCNY

2010-03-05

15 marca 2010r. upływa termin wpłat I raty podatku

2010-03-03

Owoce w szkole

2010-03-03

Kasa w Urzędzie Gminy czynna dłużej

2010-02-24

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych

2010-02-23

Zgłoś wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest!

2010-02-23

"Ferie z Tradycją i Humorem"

2010-02-23
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny