Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2802Artykuły archiwalne
Wyświetl z przedziału: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ;

Obwieszczenie o budowie wodociągu w miejscowości Chmielów

2013-04-25

Obwieszczenie o budowie wodociągu w miejscowości Sudół

2013-04-25

Wyniki konkursu dotyczącego projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów na 2013r

2013-04-24

Nie ma konieczności wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych

2013-04-19

Rozeznanie rynku na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

2013-04-19

Zajęcia plastyczne z dziećmi klasy Ia z PSP Bodzechów w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie

2013-04-19

Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół

2013-04-18

Obwieszczenie o budowie wodociągu rozdzielczego w miejscowości Magonie

2013-04-16

„Wielkanocne obyczaje”

2013-04-15

Publiczne Przedszkole w Szwarszowicach ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2013/2014.

2013-04-15

Publiczne Gimnazjum w Szewnie prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014.

2013-04-15

KIM CHCESZ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI?

2013-04-15

Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku

2013-04-15

„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w PSP w Miłkowie”

2013-04-15

Obwieszczenie

2013-04-11

"Wiedza i umiejętności to klucz do lepszej przyszłości"

2013-04-11

„Ostrowieckie jakie cudne”

2013-04-11

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

2013-04-11

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

2013-04-11

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

2013-04-11

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej...

2013-04-11

Otwarty konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów na rok 2013

2013-04-10

Ogłoszenie komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

2013-04-10

Dzień Służby Zdrowia

2013-04-08

„Julian Tuwim – Czarodziej Słowa”

2013-04-08

,,Indywidualizacja to skuteczna edukacja”

2013-04-08

GRUPA ARTYSTYCZNA „REKONSTRUKTO” W CHMIELOWIE

2013-04-08

PASOWANIE NA CZYTELNIKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZWARSZOWICACH

2013-04-08

Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół

2013-04-03

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

2013-03-29
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny