Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
237Foto galeria do 2012Zdjęcia podzielone na grupy tematyczne:Otwarcie boiska wielofunkcyjnego - Bodzechow

Jubileusz Komendanta Gminnego OSP

Zawody w Skokach przez Przeszkody

Sw.Florian2011

Sarnowek 2012 - Eliminacje Gminne Mlodziezowego Turnieju Wiedzy Pozarniczej

KGW wigilia

Dzien Strazaka i 40-lecie OSP w Milkowie

Zebranie OSP Bodzechow 30 01 2009

11 listopada 2009 Bodzechow

Pogrzeb Leszka Bugaja

Dzien Strazaka

Festyn Wolka Bodzechowska 2011

Mlodziez Zapobiega Pozarom - eliminacje

Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pozarniczej 2010

Dozynki powiatowe 2009 w Bodzechowie

Otwarcie hali w Bodzechowie 2010

Jarmark Wielkanocny 2012

Dozynki 2008 - Baltow

Gmina Bodzechow na dozynkach powiatowych 2012

OSPwigilia

Otwarcie drogi nr 751 Ostrowiec Sw. - Nowa Slupia

Sesja Rady Gminy

Spotkanie soltysow z Gminy Bodzechow z przedstawicielami KRUS

Szkola w Szwarszowicach

Dozynki 2012 Sarnowek

85-lecie OSP

..

Turniej Orlik 14-15 wrzesnia 2011

Czerwcowe spotkanie z folklorem 2010

Wojewodzki Turniej Klubow 4H

Trzezwe lato z mama i tata - Bodzechow 2011

Wieczor poezji Szewna 2008

.

Dozynki 2006 Milkow

Otwarcie boiska Orlik

Dozynki 2011 Szwarszowice

Festyn_Jedrzejow_czerwiec_2011

Dozynki 2007 Gromadzice cz.1

Dozynki 2007 Gromadzice cz.2

Dozynki Chmielow 2008

Paczkowa uczta w Swietlicy Wiejskiej w Magoniach

Konkurs strazacki 2008

200 lat Gminy Bodzechow

Sesja absolutoryjna 30.VI.2011

VI Jarmarku Wielkanocnym 2009

Drugie Gminne Zawody Wedkarskie 2012

60-lecie Biblioteki


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny