Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
102Foto galeria do 2012Zdjęcia podzielone na grupy tematyczne:Otwarcie boiska wielofunkcyjnego - Bodzechow

Jubileusz Komendanta Gminnego OSP

Zawody w Skokach przez Przeszkody

Sw.Florian2011

Sarnowek 2012 - Eliminacje Gminne Mlodziezowego Turnieju Wiedzy Pozarniczej

KGW wigilia

Dzien Strazaka i 40-lecie OSP w Milkowie

Zebranie OSP Bodzechow 30 01 2009

11 listopada 2009 Bodzechow

Pogrzeb Leszka Bugaja

Dzien Strazaka

Festyn Wolka Bodzechowska 2011

Mlodziez Zapobiega Pozarom - eliminacje

Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pozarniczej 2010

Dozynki powiatowe 2009 w Bodzechowie

Otwarcie hali w Bodzechowie 2010

Jarmark Wielkanocny 2012

Dozynki 2008 - Baltow

Gmina Bodzechow na dozynkach powiatowych 2012

OSPwigilia

Otwarcie drogi nr 751 Ostrowiec Sw. - Nowa Slupia

Sesja Rady Gminy

Spotkanie soltysow z Gminy Bodzechow z przedstawicielami KRUS

Szkola w Szwarszowicach

Dozynki 2012 Sarnowek

85-lecie OSP

..

Turniej Orlik 14-15 wrzesnia 2011

Czerwcowe spotkanie z folklorem 2010

Wojewodzki Turniej Klubow 4H

Trzezwe lato z mama i tata - Bodzechow 2011

Wieczor poezji Szewna 2008

.

Dozynki 2006 Milkow

Otwarcie boiska Orlik

Dozynki 2011 Szwarszowice

Festyn_Jedrzejow_czerwiec_2011

Dozynki 2007 Gromadzice cz.1

Dozynki 2007 Gromadzice cz.2

Dozynki Chmielow 2008

Paczkowa uczta w Swietlicy Wiejskiej w Magoniach

Konkurs strazacki 2008

200 lat Gminy Bodzechow

Sesja absolutoryjna 30.VI.2011

VI Jarmarku Wielkanocnym 2009

Drugie Gminne Zawody Wedkarskie 2012

60-lecie Biblioteki


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny