Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
352Maj to szczeglny miesi?c...

Ogoszenie oglne
2012-05-14

„Maj – rocznica piknych serc! Maj – rocznica wielkich myli,
Tym, co dawno przeminli, hod skadaj, ci co przeszli.”

Maj to szczeglny miesic w historii naszej Ojczyzny. Wielkie radosne wydarzenia, ktre potwierdziy patriotyczn postaw Polakw miay miejsce wanie w tym piknym miesicu. Nie sposb pomin milczeniem pierwszej w Europie polskiej konstytucji, nie wspomnie tych, ktrzy wyzwolili nasze ziemie w 1945 roku czy nie uczci papiea - Polaka – arliwego patrioty, w rocznic jego beatyfikacji.

8 maja uczniowie Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Sarnwku uczestniczyli w niecodziennej lekcji patriotyzmu przygotowanej przez ich kolegw pod kierunkiem mgr Aliny Pastuszki i mgr Agnieszki Papaj.

Na tle piknej, jake wymownej dekoracji, dziea pa: mgr Wiesawy Sado i Marioli Przydatek, rozpocza si wycieczka przez stulecia, od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poprzez Dzie Zwycistwa do beatyfikacji patrona szkoy – Jana Pawa II. Aby doda rangi przedstawieniu, wprowadzono poczet sztandarowy i odpiewano hymn pastwowy. Nastpnie odwitnie ubrani recytatorzy i wokalici sowem i pieni przybliyli suchaczom chlubne karty naszych dziejw. Caa spoeczno szkolna oddaa hod Polakom walczcym o napraw Rzeczypospolitej w XVIII w., wyzwolenie spod niemieckiej okupacji i wielkiemu polskiemu papieowi.

Uroczysto dostarczya uczniom nie tylko wiedzy historycznej, ale bya dawk niezapomnianych wzrusze. Dyrektor szkoy Hanna Dzibka wyrazia nadziej, e uczniowie z Sarnwka swoj patriotyczn postaw bd wiadczy, e Polak to brzmi dumnie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny