Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7357GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Ogłoszenie ogólne
2008-04-15

Dnia 01.04.2008 r. odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Do turnieju przystąpiło 8 trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły: PSP w Bodzechowie, PSP w Miłkowie, PSP w Sarnówku, PSP w Szewnie, PSP w Szwarszowicach oraz PG w Bodzechowie i PG w Szewnie. Głównymi organizatorami turnieju byli Małgorzata Szemraj – nauczyciel w PG im. Jana Pawła II w Bodzechowie i Konrad Sulik – nauczyciel w PSP im. W. Stefańskiego w Bodzechowie.

Turniej rozgrywany był w dwóch etapach. W I uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną na temat przepisów ruchu drogowego, rozwiązując test złożony z 25 pytań. Po testach rozpoczął się sprawdzian praktyczny. Nad przebiegiem całego turnieju czuwali kierownik oświaty w Gminie Bodzechów p. Sylwia Masternak i dzielnicowy Komisariatu Policji w Bodzechowie p. Mariusz Walczyk. Każdy z uczestników pokonywał tor złożony z 6 przeszkód, zdobywając punkty dla swojej drużyny. Po podliczeniu cennych punktów okazało się, że zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali: Artur Wieczorek, Krzysztof Niedbała i Roman Walerowicz – uczniowie PSP im. W. Stefańskiego w Bodzechowie, a w kategorii gimnazjów: Damian Grudzień, Rafał Miazga, Krystian Skrok – uczniowie PG im. Jana Pawła II w Bodzechowie. Każda z drużyn biorących udział w turnieju została nagrodzona. Dyplomy i cenne nagrody ufundował Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.

Po gratulacjach i rozdaniu nagród uczniowie udali się na obiad przygotowany przez PSP w Bodzechowie. Wszystkie drużyny rozstały się w radosnych nastrojach. Pokonane zespoły wierzą, że w przyszłym roku to im przypadnie laur zwycięstwa. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały gminę w etapie powiatowym. Życzymy im równie wysokich pozycji.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny