STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46972Weso?o w Szwarszowicach

Ogoszenie oglne
2010-08-06

W lipcu dzieci z obwodu szkolnego PSP w Szwarszowicach czyli z miejscowoci Szwarszowice, Podszkodzie, Mirkowice, Gromadzice, Broniszowice, Kosowice, Szyby i Kolonia Mychw miay moliwo skorzystania z aktywnej formy wypoczynku jakim pkolonie.

Organizatorem pkolonii bya miejscowa szkoa oraz GOPS Bodzechw. W ten sposb postanowiono w tym roku zapewni miejscowym dzieciom radosne i atrakcyjne spdzenie dwch tygodni wakacji. Kierownik pkolonii Wacaw Pytlak oraz wychowawczyni Magdalena liwka zorganizowali dla nich w miejscu wypoczynku szereg ciekawych zabaw, konkursw sportowych oraz konkursw zwizanych z bezpieczestwem w ruchu drogowym.
W ramach pkolonii odbyway si co drugi dzie wyjazdy na pywalni Rawszczyzna w Ostrowcu w. Dzieciom w trakcie pkolonii zorganizowano rwnie na trzy wiksze wycieczki. Pierwsz bya wspaniaa wycieczka turystyczno krajoznawcz do Parku Etnograficznego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, nastpna to wycieczka szlakiem Krzemiennego Krgu do JuraPark w Batowie i ostania na premier filmu w technologii 3D Shrek Forever do kina Etiuda w Ostrowcu.

Najwiksze emocje u dzieci wzbudzia wycieczka do Batowa. Tu oprcz zwiedzania cieki edukacyjnej i obejrzenia prehistorycznych dinozaurw uczestniczyy w formie safari i podziwiay egzotyczne zwierzta w Zwierzycu Batowskim, zjechay szalon kolejk Rollercoaster, oglday spyw tratwami i podziwiay pikny krajobraz przeomu Kamiennej.

Na zakoczenie pkolonii odbya si poegnalna dyskoteka z ogniskiem. Byo wsplne pieczenie kiebasek, piewy i tace. Uczestnicy pkolonii wraz z kadr bardzo serdecznie dzikuj Pani Kierownik GOPS w Bodzechowie Wadysawie Zwoliskiej za inicjatyw w zorganizowaniu pkolonii i sponsoring caoci. Dzikuj rwnie pracownikom obsugi szkoy za waciwe przygotowanie obiektu oraz codzienne doywianie uczestnikw.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny