Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
281„?wi?tokrzyska Baba– Jaga”

Ogoszenie oglne
2010-06-30

Jak co roku w czerwcu w PSP w Mikowie odby si gminny konkurs „witokrzyska Baba– Jaga” zorganizowany przez nauczycielki panie E. Poowniak, R. Molenda, E. Wilczak oraz M. Mazurek. W tym roku rywalizacja rozgrywaa si pod hasem „Baba– Jaga Show”. Brao w niej udzia pi szk z terenu Gminy Bodzechw, ktre zgosiy w sumie osiem zespow. Uczniowie rywalizowali w dwch kategoriach wiekowych: kl. 0-III i IV-VI. Pierwszym zadaniem ocenianym przez jury by ukad taneczny przedstawiajcy taniec czarownic. Wszystkie druyny pokazay wietne, doskonale przygotowane i wykonane ukady choreograficzne z wykorzystaniem wielu rekwizytw i w oryginalnych strojach. Pniej modsi uczestnicy przystpili do drugiego etapu konkursu– wykonania pracy plastycznej na temat wysuchanej legendy, a starsi odpowiadali na pytania na pytania zwizane tematycznie ze witokrzyskimi legendami. Wszystkie druyny wypady doskonale prezentujc niezwykle wyrwnany poziom. Po podsumowaniu wynikw w modszej grupie wiekowej jury I miejsce przyznao PSP w Bodzechowie a a 3 szkoy: z Chmielowa, Mikowa i Szwarszowic, zajy rwnorzdnie II miejsce. Rywalizacj w starszej grupie wiekowej wygraa PSP z Mikowa zajmujc I miejsce, II miejsce przyznano PSP z Bodzechowa, a III miejsca PSP z Chmielowa i Szewny.

Uczestnicy konkursu oprcz gromkich braw i uznania publicznoci otrzymali pamitkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny