STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 05-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
10427Zabawa karnawa?owa w Bodzechowie

Ogoszenie kulturalne
2008-02-11

Karnawa to czas wsplnych zabaw i balw maskowych. Kade dziecko powinno zakosztowa smaku balowego szalestwa. Dlatego te, dnia 2 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego odby si bal choinkowy. Impreza zoona bya z dwch czci. W godz. 1230 – 1530 bawiy si piciolatki oraz uczniowie klas 0 – III. Nie zabrako rwnie grupy modszych dzieci – przyszych uczniw naszej szkoy. Do wsplnych plsw, w takt swoich ulubionych piosenek przy akompaniamencie, zaprzyjanionego z nasz szko, muzykanta – pana Witolda Pykosza ochoczo ruszyli wszyscy pomysowo przebrani uczniowie razem z wychowawczyniami. Rwnie licznie przybyli rodzice, nie tylko przygldali si szalestwom swoich pociech, ale wietnie bawili si razem z nimi. Jak przystao na bal przebieracw wrd dziewczynek dominoway ksiniczki i wrki, natomiast wrd chopcw najwiksz popularnoci cieszy si strj batmana i zorra, cho nie brakowao rwnie supermena, rycerza i kilku kowbojw. Zwraca uwag rwnie torreador, obok ktrego nie mogo oczywicie zabrakn maego, cudownego byczka. Wszyscy czuli si bezpiecznie wiedzc, e w zabawie bierze udzia „policjant” i „straak”. Na wszystkich zmczonych tacami czeka w salach sodki poczstunek przygotowany przez nasze wspaniae panie kucharki, ktry pozwala zregenerowa nadwtlone siy. Atmosfera na balu bya bardzo mia i czas szybko upyn. O godzinie 1530 niestety modsze dzieci musiay zakoczy zabaw. O tej godzinie rozpocza si dyskoteka dla klas VI – VI, ktra trwaa do 1930.

Nastpny bal choinkowy niestety dopiero za rok!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny