STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42534Świąteczne zmagania uczennic ZSP w Sarnówku

Ogoszenie ogolne
2020-12-30

Uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Sarnówku zaprezentowali się w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez ZSP w Szewnie. Uczniowie chętni do udziału w konkursie przesyłali nagranie swojego wykonania do szkoły. W połowie grudnia odbyło się przesłuchanie nadesłanych nagrań w ramach Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Poziom występów był bardzo wysoki, ponieważ uczniowie zadbali również o oprawę swoich występów (komisję oczarował szczególnie Reniferek) i Komisja Konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem.

W kategorii klas III – IV do konkursu szkolnego zgłosiła się Nikola Januchta (uczennica klasy III). Natomiast w kategorii klas V – VI w szkolnych przesłuchaniach wzięło udział 5 uczestniczek. Spośród nich Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Duda, Paulina Brociek, Agnieszka Papaj i Małgorzata Fudalej wybrała nagranie przesłane przez Maję Wójcicką – uczennicę klasy VI. Wyróżnienia otrzymały Zuzanna Przydatek (kl. VI) oraz Lilianna Czarnecka (kl. V). W konkursie wzięły również udział Julia Kozłowska (kl. VI) oraz Martyna Przydatek (kl. V).

Zwyciężczynie szkolnych eliminacji reprezentowały szkołę na Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Szewnie. Przesłuchanie nagrań odbyło się w poniedziałek 21 grudnia 2020 roku. Nasze uczennice zajęły czołowe miejsca: Nikola Januchta - II miejsce (w kategorii klas III – IV) oraz Maja Wójcicka – I miejsce (w kategorii klas V – VI). Nagrody, które odebrała dyrektor Małgorzata Duda, zostaną przekazane zwyciężczyniom wokalnych zmagań.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny