STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8040XVI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2020-12-23

17 grudnia 2020r. odbył się XVI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Szewnie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn. Tegoroczne wydarzenie z powodów pandemii odbyło się w zupełnie nowej formie. Zabrakło więc tej podniosłej świątecznej atmosfery, która zawsze panowała podczas przeglądu. Każda uczestnicząca szkoła mogła zgłosić do konkursu jednego ucznia w każdej kategorii. Uczestnicy przesyłali swoje nagrania mailowo, a jury obradowało on-line w składzie: Przewodnicząca - Monika Gryzka, Członkowie-Arkadiusz Gryzka, Kamil Ośko, Grzegorz Krasowski. Po wysłuchaniu 16 solistów w poszczególnych grupach wiekowych, przyznano następujące miejsca i wyróżnienia.

Przedszkole
I miejsce- Paulina Juzal ZSP w Szewnie.
Klasy I- II
I miejsce- Natalia Stalowska ZSP w Szewnie; II miejsce- Urszula Podsiadło PSP w Bodzechowie.
Klasy III- IV
I miejsce- Maja Lewandowska PSP w Chmielowie; II miejsce- Nikola Januchta PSP w Sarnówku; III miejsce- Oliwia Podsiadło PSP w Bodzechowie.
Wyróżnienia: Wiktoria Dymanowska PSP w Szwarszowicach, Barbara Jakubowska ZSP w Szewnie.
Klasy V- VI
I miejsce - Maja Wójcicka PSP w Sarnówku; II miejsce- Oliwia Urbańska PSP w Chmielowie; III miejsce- Małgorzata Kosiarz ZSP w Szewnie.
Wyróżnienia: Michał Ciździel PSP w Bodzechowie.
Klasy VII- VIII
I miejsce- Julia Salamon ZSP w Szewnie; II miejsce- Aleksandra Gurska PSP w Bodzechowie; III miejsce- Maria Oględzińska PSP w Szwarszowicach. Wyróżnienia: Julia Krężał PSP w Chmielowie.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Organizatorkami Gminnego Przeglądu są panie Anna Stachurska, Sylwia Gryzka-Ośko, Ewelina Barańska, Justyna Jarek, Monika Salamon, Katarzyna Skit, Ewa Walerowicz
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny