Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9367Orszak Trzech Króli w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2020-01-09

Już po raz drugi w historii miłkowskiej parafii uliczkami Miłkowa i Rżuchowa przeszły barwne korowody, które zostały prowadzone przez mieszkańców. W rolę trzech królów wcielili się: Jan Maj z Miłkowa, Andrzej Waga z Miłkowa i Zbigniew Sadło ze Rżuchowa. Na przykościelnym placu czekała już żywa szopka z rzadko spotykanymi zwierzętami oraz stoliki ze smakołykami.

Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez proboszcza księdza Krzysztofa Bartkiewicza zostały przedstawione piękne i bardzo oryginalne jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z miejscowej parafii. Po uroczystościach wszyscy zebrali się przed żywą szopką na wspólnym śpiewaniu kolęd oraz delektowaniu słodkościami przygotowanymi jak zwykle przez Koło Gospodyń Wiejskich z Miłkowa, któremu przewodniczy Urszula Seweryn

W tym wyjątkowo celebrowanym święcie w Miłkowie uczestniczyli: wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn z małżonką, starosta opatowski Tomasz Staniek, sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj oraz radni – Sławomir Kozłowski z Miłkowa i Urszula Marciszewska ze Rżuchowa.

Pomysłodawcą i głównym reżyserem tej niezwykłej w Gminie Bodzechów uroczystości był Krzysztof Bartkiewicz- proboszcz parafii w Miłkowie. Dzięki zaangażowaniu i pracy Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Miłkowa, radnych, sołtysów i wielu mieszkańców święto przebiegło w radosnym nastroju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny