Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14117



Wokalne i recytatorskie sukcesy uczniw ZSP w Sarnwku

Ogoszenie oglne
2019-12-20

Uczniowie Szkoy Podstawowej w Sarnwku brali udzia w Festiwalu Poezji i Pieni Patriotycznej w Lipskim Centrum Kultury. Organizatorem konkursu byo Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Spoecznej „Winda” w Lipsku. Jego celem bya popularyzacja poezji i pieni patriotycznych wrd dzieci i modziey, ksztatowanie postaw patriotyczno – obywatelskich oraz poczucia tosamoci narodowej i przywizania do ziemi rodzinnej. Nie bez znaczenia bya take promocja modych talentw wokalnych i recytatorskich, ktre do Lipska przyjechay z opiekunami z okolicznych miejscowoci, ale rwnie ze Zwolenia, Sycyny, Iy, Dugowoli, Pionek, Opola Lubelskiego, Kielc, Radomia a take Ostrowca w.

Modzi i zdolni uczniowie ze szkoy w Sarnwku odnieli ogromny sukces. Ich umiejtnoci wokalne i recytatorskie zostay docenione i nagrodzone przez wymagajce jury. Sukces dzieci tym bardziej cieszy, gdy zauway si ogromn ilo uczestnikw (53 solistw), (44 recytatorw), mnstwo zespow i duetw, ktrzy prezentowali naprawd bardzo wysoki poziom artystyczny. A oto wyniki.

W kategorii poezja uczniowie: Nadia Skibiska (kl. V) i Adrian Bocian (kl. VI) piknie zaprezentowali si przed publicznoci, wszyscy otrzymali wyrnienia i nagrody ksikowe. Uczniw do konkursu przygotowaa pani Monika gosz.
W kategorii pie zaszczytny tytu laureata przypad w udziale solistkom: Lilianie Czarneckiej i Mai Wjcickiej (kat. wiekowa kl.: IV – VI), wyrnienie zdobyy: Nikola Januchta (kat. wiekowa kl. I – III) oraz Zuzanna Przydatek (kat. wiekowa kl. IV – VI). Dziewczynki w dowd uznania dostay pikne statuetki i dyplomy. Nasze piewajce dziewczyny do konkursu przygotowaa pani Agnieszka Papaj.

Zwycizcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy !!!








Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny