Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2241Wokalne i recytatorskie sukcesy uczniów ZSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-20

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarnówku brali udział w Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Lipskim Centrum Kultury. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsku. Jego celem była popularyzacja poezji i pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotyczno – obywatelskich oraz poczucia tożsamości narodowej i przywiązania do ziemi rodzinnej. Nie bez znaczenia była także promocja młodych talentów wokalnych i recytatorskich, które do Lipska przyjechały z opiekunami z okolicznych miejscowości, ale również ze Zwolenia, Sycyny, Iłży, Długowoli, Pionek, Opola Lubelskiego, Kielc, Radomia a także Ostrowca Św.

Młodzi i zdolni uczniowie ze szkoły w Sarnówku odnieśli ogromny sukces. Ich umiejętności wokalne i recytatorskie zostały docenione i nagrodzone przez wymagające jury. Sukces dzieci tym bardziej cieszy, gdy zauważy się ogromną ilość uczestników (53 solistów), (44 recytatorów), mnóstwo zespołów i duetów, którzy prezentowali naprawdę bardzo wysoki poziom artystyczny. A oto wyniki.

W kategorii poezja uczniowie: Nadia Skibińska (kl. V) i Adrian Bocian (kl. VI) pięknie zaprezentowali się przed publicznością, wszyscy otrzymali wyróżnienia i nagrody książkowe. Uczniów do konkursu przygotowała pani Monika Łęgosz.
W kategorii pieśń zaszczytny tytuł laureata przypadł w udziale solistkom: Lilianie Czarneckiej i Mai Wójcickiej (kat. wiekowa kl.: IV – VI), wyróżnienie zdobyły: Nikola Januchta (kat. wiekowa kl. I – III) oraz Zuzanna Przydatek (kat. wiekowa kl. IV – VI). Dziewczynki w dowód uznania dostały piękne statuetki i dyplomy. Nasze śpiewające dziewczyny do konkursu przygotowała pani Agnieszka Papaj.

Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy !!!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny