Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2311DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM!

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM!

„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy, możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.”
( św. Matka Teresa z Kalkuty)

W Międzynarodowym Dniu Wolontariatu społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie dziękowała uczniom i nauczycielom działającym w Szkolnym Klubie Wolontariatu, którzy tak chętnie podejmują wszelkie proponowane wyzwania a także sami wielokrotnie wychodzą z inicjatywą pomocy innym.

Szkolny Klub Wolontariatu liczy 33 członków z klas VI-VIII. Od września do grudnia wolontariusze prowadzili zbiórkę książek, gier, zabawek, które przekazali młodszym kolegom z klas I-III; włączyli się w zbiórkę pluszaków dla Domu Dziecka w Małachowie przeprowadzaną przez Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Bodzechowie; podjęli akcję sprzątania grobów; przygotowali dla społeczności uczniowskiej pyszne przekąski chcąc uczcić Światowy Dzień Walki z Głodem;
przeprowadzili zbiórkę dla bezdomnych zwierząt; zorganizowali charytatywną dyskotekę andrzejkową, z której dochód przeznaczony został na zakup opału dla podopiecznej 95-letniej pani Ani.

Uczniowie brali udział w akcji „Kartka dla Oskarka”; przeprowadzili świąteczną zbiórkę żywności;
przygotowali 30 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej szkoły.

Za wszystkie podjęte działania DZIĘKUJEMY!
Dyrekcja i Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny