Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14225DZI?KUJEMY WOLONTARIUSZOM!

Ogoszenie oglne
2019-12-13

DZIKUJEMY WOLONTARIUSZOM!

„Nie potrafimy robi wielkich rzeczy, moemy robi rzeczy mae, za to z wielk mioci.”
( w. Matka Teresa z Kalkuty)

W Midzynarodowym Dniu Wolontariatu spoeczno Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie dzikowaa uczniom i nauczycielom dziaajcym w Szkolnym Klubie Wolontariatu, ktrzy tak chtnie podejmuj wszelkie proponowane wyzwania a take sami wielokrotnie wychodz z inicjatyw pomocy innym.

Szkolny Klub Wolontariatu liczy 33 czonkw z klas VI-VIII. Od wrzenia do grudnia wolontariusze prowadzili zbirk ksiek, gier, zabawek, ktre przekazali modszym kolegom z klas I-III; wczyli si w zbirk pluszakw dla Domu Dziecka w Maachowie przeprowadzan przez Niepubliczne Przedszkole „Ja i Magosia” w Bodzechowie; podjli akcj sprztania grobw; przygotowali dla spoecznoci uczniowskiej pyszne przekski chcc uczci wiatowy Dzie Walki z Godem;
przeprowadzili zbirk dla bezdomnych zwierzt; zorganizowali charytatywn dyskotek andrzejkow, z ktrej dochd przeznaczony zosta na zakup opau dla podopiecznej 95-letniej pani Ani.

Uczniowie brali udzia w akcji „Kartka dla Oskarka”; przeprowadzili witeczn zbirk ywnoci;
przygotowali 30 paczek witecznych dla najbardziej potrzebujcych rodzin naszej szkoy.

Za wszystkie podjte dziaania DZIKUJEMY!
Dyrekcja i Spoeczno Publicznej Szkoy Podstawowej
im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny