Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7305ZSP w Szewnie na Lekkoatletycznej Sztafecie Pokoleń

Ogłoszenie ogólne
2019-10-10

29 września w słoneczną niedzielę w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Lekkoatletyczna Sztafeta Pokoleń. Uczniowie uczestniczący w projekcie „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonym przez panią Katarzynę Tkaczyk-Tofil, reprezentowali szkołę w konkurencjach lekkoatletycznych:
Opiekun Katarzyna Tkaczyk-Tofil także uczestniczyła w konkurencjach lekkoatletycznych
Celem programu jest zapewnienie uczniom powszechnego dostępu do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Jest to również pierwszy etap selekcji i naboru najmłodszych zawodników oraz identyfikacji talentów. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu i trwają półtorej godziny. Dodatkowo poprzez pobudzenie działań ośrodków lekkoatletycznych w całej Polsce zwiększa się dostępność i podnosi się poziom profesjonalnego szkolenia lekkoatletów (lekkoatletykadlakazdego.pl). szkołę reprezentowało czworo uczniów uczestniczących w trzech konkurencjach: Łączkowska Agata bieg na 100m, sztafeta 4*100, Tkaczyk Julia bieg na 100m, sztafeta 4*100, Chudzik Szymon bieg na 5000 m (5km), Kryj Wiktor bieg na 100 m, sztafeta 4*100m. Przykład dla uczniów idzie z góry, dlatego pani Katarzyna także uczestniczyła w konkurencjach (bieg na 60m oraz 4 osoba do sztafety 4*100) współpracując w nich i innymi nauczycielami i pokazując jak sport łączy nie tylko pokolenia ale nauczycieli i pasjonatów sportu.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny