Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1366Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku na Memoriale im. J. Kusocińskiego w Chorzowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

Grupa 11 osób z grupy biorącej udział w programie SKS wyjechała do Chorzowa na wspólne kibicowanie polskim lekkoatletom na 65 Orlen Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Głównym celem spotkania było pokazanie, jak #SKS kibicuje. Miało ono zmotywować uczestników programu do regularnej aktywności fizycznej, dać im możliwość integracji z młodzieżą ze szkół z całej Polski. Wybrano 50 placówek, a wśród wyróżnionych znalazła się Szkoła Podstawowa z Sarnówka.

Memoriał Janusza Kusocińskiego jest najstarszym polskim mityngiem, mającym wielkie tradycje i bogatą sportową historie. W „ Kotle Czarownic” były polskie i światowe gwiazdy lekkiej atletyki „Królowej sportu”. Uczniowie zobaczyli poczynania takich mistrzów jak: Anita Włodarczyk, Ewa Swoboda, Karolina Kołeczek, Anna Kiełbasińska, Adam Kszczot, Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki, Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki i inni.

Będąc tam obecnym mogliśmy się przede wszystkim dobrze bawić. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i inne gadżety. Cały wyjazd zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Lenart.

Oczywiście duże podziękowania należą się wójtowi gminy Bodzechów Jerzemu Murzynowi, który zapewnił transport na mityng.

SKS-iaki Dziękują.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny