Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1361Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie ogólne
2019-07-05

Dobiega końca budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miłków, Jędrzejów i Sudół. W tym roku powinno rozpocząć się podłączanie posesji.
- Gmina udzieli pomocy w realizacji przyłączy, choć przypomnę, że według ustawy koszt podłączenia leży po stronie mieszkańców. Mamy uchwalony przez Radę Gminy program pomocy, zgodnie z którym koszt przyłącza dłuższego niż 10 metrów jest w całości sfinansuje Gmina. Budowa przyłącza o długości do 10 metrów, dofinansujemy w kwocie 50 złotych za metr- informuje wójt Jerzy Murzyn.

W Jędrzejowie, Sudole i Miłkowie planowane jest skanalizowanie 500 posesji. Pracownicy Urzędu Gminy pełnili dyżury w tych miejscowościach, spotykali się z mieszkańcami, informując, że im szybciej złożą deklaracje, tym szybsza będzie realizacja inwestycji. Ważne jest również to, że zgodnie z ustawą, jeśli przez czyjąś działkę przechodzi główna sieć kanalizacyjna, właściciele ma obowiązek przyłączyć posesję do kanalizacji.
Wójt Gminy Bodzechów informuje również, że etapie końcowym jest budowa sieci kanalizacyjnej Podszkodzie- Szyby.

- Mieszkańcy tych miejscowości otrzymają pomoc przy podłączaniu gospodarstwa na takich samych zasadach- dodaje Wójt.

To już trzeci etap kanalizacji Gminy Bodzechów, dofinasowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego samorząd otrzymał 85 procent pokrycia kosztów inwestycji.

Zgodnie z umową, do 2022 roku musi zostać skanalizowanych podłączonych do sieci ma być prawie 3 tysiące mieszkańców. Poza wspomnianymi wsiami: Jędrzejów, Sudół, Miłków, Podszkodzie i Szyby, sieć kanalizacyjna objęła Wólkę Bodzechowską, Przyborów, Sarnówek, Dębową Wolę, Mychów Wieś, Mychów Kolonię.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny