STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17309Turniej Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym

Ogoszenie oglne
2019-06-14

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie odby si Turniej Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym pod patronatem wjta gminy Bodzechw Jerzego Murzyna. Jego celem bya popularyzacja przepisw bezpiecznego poruszania si po drogach, zasad i umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru, jako rodka transportu, a take rekreacji i sportu.

Uczniowie z terenu gminy rywalizowali w dwch kategoriach wiekowych. W pierwszej, w ktrej mierzyli si uczniowie w wieku 10 – 12 lat, wystartoway trzy druyny:
- z PSP Chmielw w skadzie: Wierzbicka Maja, Rakoczy Julia, Tokarski Oskar, Skowro Nikodem;
- z PSP Sarnwek w skadzie: Majewska Amelia, Spychaj Julia, Misztal Krzysztof, Bocian Adrian;
- z PSP Bodzechw w skadzie: Kosikowska Julia, Papierz Sandra, Broziski Jakub, Gil Szymon.

Do drugiej kategorii, w ktrej rywalizowali uczniowie w wieku powyej 12 lat zgosio si 6 druyn:
- z PSP Chmielw: Starachowska Karolina, Karwicki Igor, Szwagierek Mariusz;
- z PSP Sarnwek: Spychaj Filip, Gadecki Szymon, Przydatek Kamil;
- z PSP Szwarszowice: Jankowska Zuzanna, Kot Dorota, Lachowicz Kornel;
- z PSP Szewna: Tkaczyk Julia, Gaka Igor, Maziarczuk Karina;
- z PG Szewna: Gierada Maciej, Chojnacki Jakub, Sobczyk Hubert;
- z PSP Bodzechw: Teklak Wiktoria, Myska Julia, Dbrowski Jakub.

Uczestnicy turnieju rozwizywali testy teoretyczne, w drugim musieli wykaza si umiejtnociami praktycznymi - jazda rowerem po torze sprawnociowym. W ostatnim zadaniu druyny zaprezentoway swoj wiedz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W I kategorii we wszystkich trzech etapach najlepsi okazali si uczniowie z Bodzechowa. Druyna z Sarnwka zaja II miejsce, dziki temu, e lepiej od kolegw z Chmielowa napisaa testy i przejechaa tor przeszkd. Pierwsz pomoc z kolej lepiej zaliczyli uczniowie z Chmielowa.

W II grupie wiekowej laur zwycistwa przypad druynie z Bodzechowa. II miejsce wywalczyli uczniowie gimnazjum z Szewny, a trzecie ze Szwarszowic.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulowa dyrektor PSP w Bodzechowie Konrad elazowski, wrczajc dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe), ufundowane przez wjta gminy Jerzego Murzyna.

Organizatorzy skadaj serdeczne podzikowania wacicielom sklepu rowerowego „Agat” w Ostrowcu witokrzyskim za pomoc w organizacji turnieju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny