Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 15-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
5873„Miłośnicy przyrody” w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2019-06-06

W Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Chmielowie odbył się X Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Miłośnicy przyrody 2019”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Bodzechowa, Sarnówka, Szwarszowic, dwie reprezentacje z Szewny oraz z Chmielowa. Uczniowie przez 60 minut musieli rozwiązać zestawy 10 pytań przygotowanych przez nauczycieli - opiekunów poszczególnych drużyn. Konieczne było wykazanie się nie tylko wiedzą, ale również skutecznym komunikowaniem się i dobrą organizacją pracy w grupie. Poziom konkursu był bardzo wyrównany.

Pierwsze miejsce, z tą samą liczbą punktów zdobyły reprezentacje trzech szkół:
Chmielów- Maja Wierzbicka, Igor Mazurkiewicz ( nauczyciel przygotowujący Monika Zięba),
Szewna - Natalia Michalska, Patrycja Pietrzak ( nauczyciel przygotowujący Łucja Kulibab),
Szwarszowice- Wiktor Ręczek, Bartosz Kasprzyk ( nauczyciel przygotowujący Renata Podgórska).
Gminny Konkurs Przyrodniczy „Miłośnicy przyrody” organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów. Celem jest popularyzacja przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów klas VI szkół podstawowych oraz kształtowanie wśród uczniów postawy uczciwej rywalizacji.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny