Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2121W służbie Jej Królewskiej Mości – Językowej Poprawności w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-03-04

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to doskonała okazja do ceremonialnych obchodów językowych, które w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie obfitowały w szereg rozmaitych przedsięwzięć, a odbyły się one dzięki paniom polonistkom: pani Renacie Kwiatkowskiej, pani Marcie Łukasik, pani Agnieszce Kozieł oraz pani Marlenie Polit. Tej niecodziennej szkolnej inicjatywie towarzyszyły trzy nietuzinkowe hasła: „Ą, Ę chlubą naszego języka”, „ Błędy językowego hańbą dla naszego języka”, „Łamańce językowe doskonałą zabawą naszego języka”, będące kluczowym wprowadzeniem w dość skomplikowaną polską sferę wyrazową. Już od rana, na przerwach lekcyjnych uczniowie gromadzili się przy kąciku językowym i podejmowali wyzwania w trzech kategoriach, które obejmowały napisanie w ciągu trzech minut, jak największej ilości słów z ą i ę; sprawne i szybkie wymówienie, wcześniej przygotowanego, łamańca językowego i rozpoznanie w zdaniach błędów językowych. Rozpromienieni uczniowie chętnie przystępowali do wszystkich konkurencji, traktując je w kontekście wspaniałej przygody językowej.

Pojawiło się przy tym mnóstwo refleksji na temat mowy ojczystej, co w tym szczególnym dniu było priorytetowe. Kultywowanie tego typu inicjatyw jest bardzo ważne dla młodych ludzi – tym bardziej, iż wzrastają oni w dobie różnego rodzaju technologii multimedialnych – i na przykład wysyłanie listów, pocztówek stało się dla nich anachroniczne. Niestety, dziś najpowszechniejszymi komunikatorami stały się wiadomości elektroniczne, które coraz częściej wypierają nasze nosowe głoski ą i ę, a powstawanie w zatrważającym tempie wszelkiego rodzaju uproszczeń językowych zdecydowanie nie sprzyja ochronie dziedzictwa językowego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny