STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46439CZAS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W GMINIE BODZECHW!

Ogoszenie oglne
2019-01-10

Dnia 14 stycznia rozpoczynaj si dugo wyczekiwane ferie zimowe. To czas odpoczynku, relaksu i zabaw. Dzieci i modzie pozostajc w czasie ferii w domach, zachcamy do skorzystania z ofert, ktre przygotoway dla nich poszczeglne szkoy w gminie Bodzechw. Nauczyciele bd peni dyury w szkoach, a dzieci bd miay moliwo uczestniczenia w specjalnie przygotowanych, ciekawych i rnorodnych zajciach w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach od 14 do 24 stycznia 2019 r.

Organizatorzy zaj poka uczniom alternatywne sposoby spdzania wolnego czasu.

W szkole ZSP w Szewnie przewidziano liczne konkursy, gry i zabawy. Odbd si te zajcia muzyczno jzykowe, manualne i plastyczne z wykorzystaniem rnych technik. Organizatorzy przygotowali rwnie szereg zaj integracyjnych oraz sportowych. Zachcaj te do uczestnictwa w zajciach doskonalcych umiejtnoci wykonywania preparatw mikroskopowych i posugiwania si mikroskopem.

W szkole w Mikowie odbd si gry, zabawy ruchowe i szkolny turniej tenisa stoowego. Przewidziane s te zajcia z map interaktywn oraz quizy geograficzne. Uczniowie poznaj podstawowe zasady gry w szachy, bd mieli moliwo rozwizywania zagadek matematycznych, sudoku, kwadratw magicznych itp.

Szkoa w Szwarszowicach zaprasza dzieci na rnorodne zajcia sportowo-ruchowe, zabawy w basenie kulkowym, gry i zabawy plastyczne, seanse bajkowe, zabawy z tablic multimedialn oraz zabawy na niegu.

W PSP w Chmielowie rwnie przewidziano : zabawy, zajcia plastyczne, gry stolikowe i jzykowe, zabawy przyrodnicze i zajcia sportowe.

Szkoa w Sarnwku przygotowaa na czas ferii zajcia o charakterze artystycznym, sportowym, zdrowotnym, literackim z elementami informatyki jak rwnie wycieczki, zabawy na niegu oraz konkursy i spotkania z ciekawymi ludmi.

W Szkole w Bodzechowie przewidziano zajcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, quizy i zagadki jzykowe, zajcia czytelnicze oraz rozgrywki sportowe w badmintona. Odbd si rwnie zajcia warsztatowe „yj smacznie i zdrowo’’.

Natomiast w PG w Szewnie nauczyciele przygotowali zabawy logiczne, krzywki, rebusy matematyczne, filmy anglojzyczne i rosyjskie. Przewidziany jest dyur pedagoga i doradcy zawodowego. Szkoa zachca te do uczestnictwa w rnorodnych zajciach sportowych.

Bawcie si wesoo i korzystajcie z zimowej pogody, bdcie zawsze rozwani i ostroni, niech ten zimowy wypoczynek doda Wam siy do kontynuowania nauki po bezpiecznym powrocie do szkoy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny