Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2875CZAS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W GMINIE BODZECHÓW!

Ogłoszenie ogólne
2019-01-10

Dnia 14 stycznia rozpoczynają się długo wyczekiwane ferie zimowe. To czas odpoczynku, relaksu i zabaw. Dzieci i młodzież pozostającą w czasie ferii w domach, zachęcamy do skorzystania z ofert, które przygotowały dla nich poszczególne szkoły w gminie Bodzechów. Nauczyciele będą pełnić dyżury w szkołach, a dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanych, ciekawych i różnorodnych zajęciach w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach od 14 do 24 stycznia 2019 r.

Organizatorzy zajęć pokażą uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

W szkole ZSP w Szewnie przewidziano liczne konkursy, gry i zabawy. Odbędą się też zajęcia muzyczno językowe, manualne i plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Organizatorzy przygotowali również szereg zajęć integracyjnych oraz sportowych. Zachęcają też do uczestnictwa w zajęciach doskonalących umiejętności wykonywania preparatów mikroskopowych i posługiwania się mikroskopem.

W szkole w Miłkowie odbędą się gry, zabawy ruchowe i szkolny turniej tenisa stołowego. Przewidziane są też zajęcia z mapą interaktywną oraz quizy geograficzne. Uczniowie poznają podstawowe zasady gry w szachy, będą mieli możliwość rozwiązywania zagadek matematycznych, sudoku, kwadratów magicznych itp.

Szkoła w Szwarszowicach zaprasza dzieci na różnorodne zajęcia sportowo-ruchowe, zabawy w basenie kulkowym, gry i zabawy plastyczne, seanse bajkowe, zabawy z tablicą multimedialną oraz zabawy na śniegu.

W PSP w Chmielowie również przewidziano : zabawy, zajęcia plastyczne, gry stolikowe i językowe, zabawy przyrodnicze i zajęcia sportowe.

Szkoła w Sarnówku przygotowała na czas ferii zajęcia o charakterze artystycznym, sportowym, zdrowotnym, literackim z elementami informatyki jak również wycieczki, zabawy na śniegu oraz konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

W Szkole w Bodzechowie przewidziano zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, quizy i zagadki językowe, zajęcia czytelnicze oraz rozgrywki sportowe w badmintona. Odbędą się również zajęcia warsztatowe „Żyję smacznie i zdrowo’’.

Natomiast w PG w Szewnie nauczyciele przygotowali zabawy logiczne, krzyżówki, rebusy matematyczne, filmy anglojęzyczne i rosyjskie. Przewidziany jest dyżur pedagoga i doradcy zawodowego. Szkoła zachęca też do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach sportowych.

Bawcie się wesoło i korzystajcie z zimowej pogody, bądźcie zawsze rozważni i ostrożni, niech ten zimowy wypoczynek doda Wam siły do kontynuowania nauki po bezpiecznym powrocie do szkoły.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny