Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2966XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Grudniowe kolędowanie zrzeszające wszystkie szkoły Gminy Bodzechów to jedna z wielu inicjatyw Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie. 14 grudnia odbyło się świąteczne śpiewanie, któremu patronował pan Jerzy Murzyn - wójt Gminy Bodzechów. Przegląd został przeprowadzony w 4 grupach wiekowych w kategorii soliści. W sumie na scenie wystąpiło piętnastu wykonawców. Każdy z nich zaprezentował jeden utwór. W pięknej scenerii oraz świątecznej atmosferze w obecności gości i przyjaciół szkoły, młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności wokalne, których ocenie podjął się zespół Champion reprezentowany przez panią Agnieszkę Chmielińską i pana Rafała Chojnackiego. Za stołem jury zasiedli również pan Roman Kaczmarski, w-ce wójt Gminy Bodzechów oraz pani Dorota Lasek, w-ce dyrektor ZSP w Szewnie. Poziom występów był bardzo wyrównany, dlatego trudno było wyłonić tych najlepszych. Wygrani byli wszyscy, bo jak podkreśliła wokalistka zespołu Champion, samo wyjście na scenę i śpiewanie dla publiczności to pokonywanie swoich obaw i tremy, która dopada i największe gwiazdy. Przy wspólnym poczęstunku uczestnicy i ich opiekunowie czekali na werdykt z zapartym tchem, ponieważ jury nie miało łatwego wyboru. W kategorii klas I-II - I m. Nikola Januchta (Sarnówek), II m. Szymon Kosiela (Szewna), III m. Katarzyna Kasprzyk (Szwarszowice). W kategorii klas III-IV – I m. Blanka Trzcińska (Szewna), II m. Maja Wójcicka (Sarnówek), III m. Oliwia Urbańska (Chmielów). W kategorii klas V-VI – I m. Julia Salamon (Szewna), II m. Sabrina Bocian (Sarnówek), III m. Aleksandra Gurska (Bodzechów), wyróżnienia dla Marii Oględzińskiej (Szwarszowice) i Julii Krężał (Chmielów). W kategorii klas VII-VIII – I m. Justyna Jedlikowska (Szewna), II m. Klaudia Rutkowska (Szwarszowice), III m. Adam Skoczylas (Bodzechów), wyróżnienia dla Natalii Adamskiej (Chmielów). Organizatorzy zadbali o nagrody i dyplomy dla każdego uczestnika, których sponsorem była Gmina Bodzechów. Po ceremonii wręczenia nagród młodzi utalentowani wokaliści dostawali cenne wskazówki od pani Agnieszki i pana Rafała, którzy jednocześnie nie kryli zachwytu nad umiejętnościami, repertuarem wykonawców i nad pracą nauczycieli przygotowujących uczniów. Coroczne spotkania gminnych podstawówek są okazją do integracji uczniów i nauczycieli, a ich organizacji podejmuje się Anna Stachurska, Katarzyna Skit oraz prowadząca Karina Wójcik. Za rok kolejne, już XV, gminne kolędowanie, na które szkoła w Szewnie już teraz szykuje coś specjalnego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny