Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2926Nadchodzi Gwiazdki Moc 2018

Ogłoszenie ogólne
2018-12-15

Świąteczna Akcja Radia Ostrowiec

Za oknami lekka szaruga, dni są krótkie, spadł już pierwszy śnieg. To znak, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Najpiękniejszy w naszej tradycji czas, który spędzamy ze swoimi bliskimi, kiedy częściej niż zwykle myślimy o innych, i kiedy rodzi się w nas chęć pomocy osobom, które jej potrzebują.

Radio Ostrowiec, właśnie z myślą o POMOCY INNYM organizuje kolejną edycję świątecznej akcji charytatywnej „Gwiazdki Moc”.

W minionym roku dzięki zaangażowaniu w naszą akcję wielu wspaniałych ludzi zgromadziliśmy ponad 60 tysięcy złotych, które posłużyły do wyremontowania i urządzenia pięknej świetlicy do wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Ostrowcu. Kupiliśmy rozkładane fotele do sal, dzięki czemu rodzice nie muszą już nocować na stołeczkach albo spać na podłodze na przynoszonych ze sobą materacach. Cały oddział pediatryczny wyposażyliśmy także w rolety przeciwsłoneczne, które poprawiły komfort pracy personelu i dały ochronę przed słońcem małym pacjentom. Doposażyliśmy także pokój lekarski w komputery i drukarki tak, by skrócił się okres oczekiwania na wypis, czy recepty.

A w tym roku naszym celem jest zgromadzenie środków, które pozwolą na wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu.

Szczegóły
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny