Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7346Wizyta klasy IV i V z ZSP w Sarnówku w „Kąciku Edukacji Ekologicznej”

Ogłoszenie ogólne
2018-10-26

W ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami Marzeną Szyszko i Beatą Wanat uczestniczyli w dniu 10 października w zajęciach terenowych. Zajęcia odbyły się w „Kąciku Edukacji Ekologicznej” działającym na terenie pobliskiego leśnictwa Gutwin i były prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Ostrowiec Św. – p. Damiana Batugowskiego i p. Zbigniewa Kosa oraz nauczycielkę przyrody w naszej szkole p. Beatę Wanat.

Była to wspaniała okazja, aby młodzi przyrodnicy dowiedzieli się więcej na temat ekosystemu leśnego i w praktyce przećwiczyli zagadnienia omawiane na lekcjach przyrody. Wyposażeni w mapy, lornetki, lupy i inne niezbędne przyrządy uczniowie wyruszyli wraz z panami Leśniczymi i opiekunami na ścieżkę edukacyjną. Piękna jesienna pogoda sprzyjała obserwacji drzew, owadów, porostów i innych elementów krajobrazu. Uczniowie wykazali się dużą spostrzegawczością i z uwagą słuchali informacji przekazywanych przez pana Leśniczego. Mieli też do wykonania szereg zadań takich jak orientowanie mapy, wyznaczanie kierunku marszu, pomiary wysokości i rozpoznawanie gatunków drzew oraz określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Po kilku godzinach spędzonych na świeżym powietrzu wszyscy z przyjemnością zgromadzili się wokół przygotowanego przez leśników ogniska. Były kiełbaski i chwilka beztroskiej zabawy na leśnej polance, która zakończyła tę niecodzienną lekcję przyrody.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny