Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2899Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie - informacje o placówce

Ogłoszenie ogólne
2018-08-06

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie od 2011 roku prowadzona jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie. Nauka odbywa się w przyjaznej i rodzinnej atmosferze w mało licznych klasach, dzięki temu nauczyciel ma możliwość traktowania każdego ucznia w sposób indywidualny. W naszej szkole żadne dziecko nie jest anonimowe. Szkoła posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną: dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, trzy tablice interaktywne, laptopy, nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy do zajęć na wszystkich szczeblach edukacji. Obok szkoły znajduje się bezpieczny plac zabaw i pełnometrażowe boiska do koszykówki i piłki nożnej. Dzieci rozpoczynają naukę języka angielskiego już od klasy 0, a języka niemieckiego od klasy 4. W roku szkolnym 2017/2018 utworzyliśmy językową klasę I z rozszerzonym językiem angielskim. Na zajęciach nauczyciele łączą tradycyjne metody nauczania z nowoczesnością. Poza tym wszyscy chętni uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć na basenie w Ostrowcu Św. Dzieci mogą zjeść smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej. Pracujący rodzice mogą bez obaw zostawić dzieci pod opieką nauczycieli w świetlicy szkolnej. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne. Szkoła osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów unijnych, w ramach których prowadzimy ciekawe zajęcia np. robotykę czy programowanie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny