STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46994„Rodzice Dzieciom” w PSP w Szwarszowicach

Ogoszenie oglne
2018-06-14

Z okazji Dnia Dziecka, nasi uczniowie i przedszkolaki otrzymay od swoich rodzicw niecodzienny prezent. Zwykle to dzieci bawi rodzicw, przy okazji rnych uroczystoci szkolnych, jednak tym razem byo odwrotnie.

Specjalnie dla swoich pociech, we wtorek rodzice zaprezentowali kolejne, bo ju czwarte z rzdu artystyczno-taneczne show, pod hasem „Rodzice Dzieciom”. Program imprezy zawiera ukady taneczno-gimnastyczne, nutk teatru zaprezentowanego w spektaklu pt. „Kopciuszek na sportowo”- historia wspczesna oraz balet w niezwykle interesujcym wydaniu. Nad caoci przedsiwzicia czuway organizatorki: p. Daria Borowska i p. Iwona Kaczor.

Dla dzieci byo to niesamowite przeycie zobaczy swoich rodzicw w nietypowych rolach i strojach. Pocztkowe zdziwienie stopniowo przechodzio w zachwyt i dum. Rodzice wspaniale wywizali si z powierzonych im rl, efektem czego byy rozpromienione buzie dzieci. Byo to du dawk rozrywki zarwno dla dzieci, jak i ich rodzin, spoecznoci lokalnej oraz zaproszonych goci, sekretarz Gminy Bodzechw p. Magorzaty Sobieraj, radnego p. Zbigniewa Dbrowskiego, przedstawicieli Koa Gospody Wiejskich p.Renaty Kiszki.

Mielimy okazj cakowitego oderwania si od szarej rzeczywistoci i przeniesienia si w wiat dzikiego zachodu i bani. Wystp przeznaczony by przede wszystkim dla dzieci, ale dostarczy wiele radoci take wszystkim dorosym. Aktorzy bardzo profesjonalnie odegrali powierzone im role. W sposb teatralny, taneczno-gimnastyczny, z odpowiednim moraem promowali sport, zdrowe odywianie i aktywno fizyczn. Rodzice po wielotygodniowej, cikiej ale penej radoci pracy zaprezentowali si publicznoci w strojach kowbojskich, wprowadzajc w klimat „Dzikiego Zachodu” -improwizujc napad na Bank. Bank rni si od tradycyjnych, bowiem by „Bankiem Sodyczy”. „Skok” okaza si nieudany, poniewa wszystkie zrabowane sodycze, odzyskay stojce na stray prawa, nieustraszone „kowbojki”. Kolejnym punktem imprezy by spektakl bajki „Kopciuszek”, ktrego sylwetki postaci z bajki, nieco odbiegy od powszechnego wyobraenia. Macocha Kopciuszka (p. J. Rczek)- posta rodem z amerykaskiego Masterchefa, z entuzjazmem opowiadaa o swoich crkach oraz ich niezdrowych nawykach ywieniowych. Natomiast jej crki ( p. A. Sobo, p. A. Brzeziska) day si pozna, jako zwolenniczki leniuchowania, ogldania telewizji oraz zajadania si chipsami. Byy sfrustrowane z powodu braku kondycji oraz rewelacyjnego, wysportowanego wygldu Kopciuszka. Kopciuszek (p. M. Saaga) za by osob bardzo ywioow, kochajc sport i zdrowe odywianie. Posta ksicia (p. A. Podgajny) take okazaa si nietypowa,- poniewa szuka nie piknej, lecz wysportowanej i mdrej ony. W zwizku z czym zorganizowa „casting”, gdzie wszystkie panny miay okazj zaprezentowa swoje wdziki oraz umiejtnoci taneczne, kuszc i czarujc ksicia.

Tradycyjnie Kopciuszek zgubi swj pantofelek- precyzujc „adidasa”, ktry znalaz si w rkach wysportowanego Krla Dworu.
Nieoczekiwane atrybuty towarzyszce aktorom t.j.: hulajnoga czy skakanka, obfitoway w wysmakowane arty i wielkie poczucie humoru, ktre przypady do gustu dzieciom i dorosej publicznoci.

W dalszej czci programu odwani tatusiowie, zaprezentowali musical „Jezioro abdzie”, ktry by wisienk na torcie caej uroczystoci. Panowie w profesjonalnych strojach baletowych, unosili si na paluszkach, jak prawdziwe baletnice. W kocowej fazie ”biaym abdziom” towarzystwa dotrzymay panie, ktre prezentoway swoje wdziki w ukadzie taneczno-gimnastycznym.

Miym zakoczeniem dnia, okaza si sodki poczstunek oraz gry i zabawy na wieym powietrzu. Caa uroczysto przebiegaa w wesoej i sympatycznej atmosferze, o czym wiadczyy nastroje zarwno dzieci, rodzicw jak i przybyych goci.Wielki trud woony w przygotowanie imprezy „Rodzice-Dzieciom” zosta nagrodzony niekoczcymi si brawami. Kady kto przyby, mia okazj podziwia fantastyczne show. Tak udane projekty daj nam si do wzajemnej wsppracy, solidarnoci (rodzic -nauczyciel- dziecko). To cieszy i daje motywacj do dalszych dziaa.

Po raz kolejny organizatorkom: p. Iwonie oraz p. Darii udao si zebra fantastyczne grono utalentowanych, zdolnych osb, ktre pomimo codziennych obowizkw znalazo czas, aby sprawi swoim dzieciom, ale i dorosym wiele radoci.

Ogromne podzikowania nale si wszystkim rodzicom, ktrzy zostali na chwil aktorami i twrcami kostiumw min.: p. A. Brzeziskiej, p. E. i A. Podgajnym, p. K. i T. Pronobisom, p. J Rczek, p. M. Rosiakowi, p. M. Saadze, p.W. Siastaczowi, p. A. Stacherze, p. A. Sobo, p. P. Kaczorowi.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny