Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13546OBCHODY DNI ZIEMI W PSP W CHMIELOWIE

Ogoszenie oglne
2018-05-09

Jak co roku w kwietniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy
w Chmielowie obchodzony jest Dzie Ziemi.
Ju od pocztku kwietnia rozpoczynaj si dziaania proekologiczne - pogadanki w klasach nt. „Co niszczy rodowisko naturalne?”, konkursy na najciekawsze hasa ekologiczne, wystawy prac plastycznych. Uczniowie uwraliwiani s na pikno i konieczno ochrony naszej planety przed zgubnymi wpywami wspczesnej cywilizacji oraz uwiadamiani, e bezpieczestwo Ziemi jest wane dla ich przyszoci. Uczniowie ju od najmodszych lat zapoznawani s z zagadnieniami z zakresu ekologii, segregacji odpadw i innymi zwizanymi z ochron naszej planety.

Uwieczeniem proekologicznych dziaa byo uroczyste witowanie Dnia Ziemi 20 kwietnia 2018r. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele spotkali si na uroczystej akademii - uczniowie klasy IV przygotowali apel o tematyce przyrodniczo – ekologicznej zwizanej z ochron rodowiska naturalnego. Ponadto jako niespodziank przygotowali przedstawienie teatralne, sztuk Wandy Chotomskiej „Bazyliszek”, w ktrej brali udzia: aktorzy – Oskar Tokarski w zastpstwie za Adama Poog (Magda), Jakub elazowski (Bazyliszek), Hubert Ostatek (Cebularka), Zuzanna Szczerbiska (Przekupka), Julia Kra (Garncarka), Mikoaj Gbura (Szewc) oraz z obsugi technicznej: choreograf ukadw tanecznych – Magdalena Ziba, rekwizytor – Wiktor Wooszyn, scenograf – Wiktor Benjamin, sufler i charakteryzator – Martyna Bartnik, muzyka i reyseria Sylwia Galanty.

Pierwszy akt rozgrywa si na targu, w pierwszej scenie sprzedajcy wprowadzili widzw w tre sztuki, w drugiej scenie – gwna bohaterka Magda, postanawia uda si do lochw by uwolni od mocy potwora swojego brata Marka. W drugim akcie, w grocie Bazyliszka, Magda lustrem niszczy potwora. Zaklte kamienne posgi, czyli mieszkacy Warszawy - w tym poszukiwany Marek – oywaj i prezentuj taniec radoci.

Przedstawienie bardzo si podobao szkolnej publicznoci. Najwicej emocji u widzw wzbudzi moment mierci potwora. Kostiumy aktorw, scenografia, ukad choreograficzny do przebojowej muzyki – te wszystkie efekty specjalne zaplanowane zostay przez uczniw w trakcie prb.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny