Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
982ZSP w Szewnie serwuje badmintona

Ogłoszenie ogólne
2018-01-02

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie przystąpił do programu popularyzacji badmintona wśród młodzieży „Shuttle Time”. Oprócz regularnych treningów, które odbywają się w szkole podstawowej już od roku, placówka przy wsparciu Wójta Gminy Bodzechów, pana Jerzego Murzyna, weszła we współpracę z Fundacją Narodowy Badminton. W zakres popularyzacji tej dyscypliny wchodziły liczne działania: szkolenia nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne, turnieje, pozyskanie sprzętu sportowego, ale najważniejszym z nich był udział dzieci w Narodowych Dniach Badmintona na warszawskim Torwarze. Podczas wydarzenia 9 najzdolniejszych badmintonistów uczestniczyło w rozgrywkach (Rzepka Mateusz, Skiba Dominika, Różalska Natalia, Walczak Miłosz, Żelazowski Paweł, Łagowska Aleksandra, Brożyna Patryk, Krycka Antoni, Cybulska Martyna) , natomiast pozostali członkowie koła sportowego z ZSP w Szewnie (Chlewicki Piotr, Korpacka Sandra, Turbakiewicz Oliwia, Nadratowska Amelia, Moroń Grzegorz, Dębska Wiktoria, Wojtyła Zofia, Jęczmień Michał, Włodarczyk Piotr) pojechali kibicować swoim koleżankom i kolegom. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli korzystać ze strefy aktywności, gdzie przez cały dzień uczniowie nabywali i doskonalili umiejętności potrzebne do gry w badmintona oraz uczestniczyli w konkursach. Emocji nie brakowało, atmosfera sportowa fair-play unosiła się w powietrzu razem z lotkami wirującymi nad głowami uczestników. Niewątpliwą atrakcją dla uczniów były spotkania z gwiazdami polskiego i światowego badmintona oraz dodatkowy pobyt całej grupy w Centrum Nauki Kopernik współfinansowany przez rodziców. Opiekunami małych badmintonistów są nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP w Szewnie pani Katarzyna Tkaczyk-Tofil, pani Renata Rolak oraz pan Tomasz Marynowski, którzy podkreślają niewątpliwe zalety tej gry tj. rozwój koordynacji ruchowej oraz mięśni, doskonalenie refleksu i koncentracji, ale przede wszystkim aktywne spędzanie wolnego czasu wśród rówieśników. Nad całością projektu czuwała koordynator, pani Sylwia Masternak. Biorąc po uwagę zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów z ZSP w Szewnie w tę dyscyplinę sportu można się spodziewać, że jeszcze nie raz usłyszymy o ich sukcesach i przedsięwzięciach w tym zakresie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny