STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46440ZSP w Szewnie serwuje badmintona

Ogoszenie oglne
2018-01-02

Zesp Szk Publicznych w Szewnie przystpi do programu popularyzacji badmintona wrd modziey „Shuttle Time”. Oprcz regularnych treningw, ktre odbywaj si w szkole podstawowej ju od roku, placwka przy wsparciu Wjta Gminy Bodzechw, pana Jerzego Murzyna, wesza we wspprac z Fundacj Narodowy Badminton. W zakres popularyzacji tej dyscypliny wchodziy liczne dziaania: szkolenia nauczycieli, zajcia pozalekcyjne, turnieje, pozyskanie sprztu sportowego, ale najwaniejszym z nich by udzia dzieci w Narodowych Dniach Badmintona na warszawskim Torwarze. Podczas wydarzenia 9 najzdolniejszych badmintonistw uczestniczyo w rozgrywkach (Rzepka Mateusz, Skiba Dominika, Ralska Natalia, Walczak Miosz, elazowski Pawe, agowska Aleksandra, Broyna Patryk, Krycka Antoni, Cybulska Martyna) , natomiast pozostali czonkowie koa sportowego z ZSP w Szewnie (Chlewicki Piotr, Korpacka Sandra, Turbakiewicz Oliwia, Nadratowska Amelia, Moro Grzegorz, Dbska Wiktoria, Wojtya Zofia, Jczmie Micha, Wodarczyk Piotr) pojechali kibicowa swoim koleankom i kolegom. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli korzysta ze strefy aktywnoci, gdzie przez cay dzie uczniowie nabywali i doskonalili umiejtnoci potrzebne do gry w badmintona oraz uczestniczyli w konkursach. Emocji nie brakowao, atmosfera sportowa fair-play unosia si w powietrzu razem z lotkami wirujcymi nad gowami uczestnikw. Niewtpliw atrakcj dla uczniw byy spotkania z gwiazdami polskiego i wiatowego badmintona oraz dodatkowy pobyt caej grupy w Centrum Nauki Kopernik wspfinansowany przez rodzicw. Opiekunami maych badmintonistw s nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP w Szewnie pani Katarzyna Tkaczyk-Tofil, pani Renata Rolak oraz pan Tomasz Marynowski, ktrzy podkrelaj niewtpliwe zalety tej gry tj. rozwj koordynacji ruchowej oraz mini, doskonalenie refleksu i koncentracji, ale przede wszystkim aktywne spdzanie wolnego czasu wrd rwienikw. Nad caoci projektu czuwaa koordynator, pani Sylwia Masternak. Biorc po uwag zaangaowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniw z ZSP w Szewnie w t dyscyplin sportu mona si spodziewa, e jeszcze nie raz usyszymy o ich sukcesach i przedsiwziciach w tym zakresie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny