Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
710ZSP w Szewnie serwuje badmintona

Ogłoszenie ogólne
2018-01-02

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie przystąpił do programu popularyzacji badmintona wśród młodzieży „Shuttle Time”. Oprócz regularnych treningów, które odbywają się w szkole podstawowej już od roku, placówka przy wsparciu Wójta Gminy Bodzechów, pana Jerzego Murzyna, weszła we współpracę z Fundacją Narodowy Badminton. W zakres popularyzacji tej dyscypliny wchodziły liczne działania: szkolenia nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne, turnieje, pozyskanie sprzętu sportowego, ale najważniejszym z nich był udział dzieci w Narodowych Dniach Badmintona na warszawskim Torwarze. Podczas wydarzenia 9 najzdolniejszych badmintonistów uczestniczyło w rozgrywkach (Rzepka Mateusz, Skiba Dominika, Różalska Natalia, Walczak Miłosz, Żelazowski Paweł, Łagowska Aleksandra, Brożyna Patryk, Krycka Antoni, Cybulska Martyna) , natomiast pozostali członkowie koła sportowego z ZSP w Szewnie (Chlewicki Piotr, Korpacka Sandra, Turbakiewicz Oliwia, Nadratowska Amelia, Moroń Grzegorz, Dębska Wiktoria, Wojtyła Zofia, Jęczmień Michał, Włodarczyk Piotr) pojechali kibicować swoim koleżankom i kolegom. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli korzystać ze strefy aktywności, gdzie przez cały dzień uczniowie nabywali i doskonalili umiejętności potrzebne do gry w badmintona oraz uczestniczyli w konkursach. Emocji nie brakowało, atmosfera sportowa fair-play unosiła się w powietrzu razem z lotkami wirującymi nad głowami uczestników. Niewątpliwą atrakcją dla uczniów były spotkania z gwiazdami polskiego i światowego badmintona oraz dodatkowy pobyt całej grupy w Centrum Nauki Kopernik współfinansowany przez rodziców. Opiekunami małych badmintonistów są nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP w Szewnie pani Katarzyna Tkaczyk-Tofil, pani Renata Rolak oraz pan Tomasz Marynowski, którzy podkreślają niewątpliwe zalety tej gry tj. rozwój koordynacji ruchowej oraz mięśni, doskonalenie refleksu i koncentracji, ale przede wszystkim aktywne spędzanie wolnego czasu wśród rówieśników. Nad całością projektu czuwała koordynator, pani Sylwia Masternak. Biorąc po uwagę zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów z ZSP w Szewnie w tę dyscyplinę sportu można się spodziewać, że jeszcze nie raz usłyszymy o ich sukcesach i przedsięwzięciach w tym zakresie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny