Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14019„Czego Ja? si? nie nauczy, tego Jan nie b?dzie umia?”

Ogoszenie oglne
2017-12-04

To przysowie stao si motywem przewodnim kampanii, ktrej celem jest promowanie postaw proekologicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach. Jednym z gwnych przedsiwzi prowadzonych w jej ramach jest przystpienie szkoy do V – tej edycji konkursu: „Szkolny Klub Ekologw”. Wrd wielu dziaa nieocenion rol odgrywaj spotkania z ludmi, ktrych praca lub pasja (nierzadko jedno z drugim idzie w parze) s bezporednio zwizane z szeroko rozumian ekologi. Dlatego na zaproszenie nauczycielek: mgr Renaty Podgrskiej i mgr Joanny Puchay przybyli do naszej szkoy niecodzienni gocie z Nadlenictwa Ostrowiec w. - podleniczy lenictwa ,,Zwierzyniec ” pan Zbigniew Kos oraz pan Pawe Kosiarz - sokolnik, by odpowiedzie na pytanie : „O co las prosi nas?”

W pierwszej czci spotkania panowie przybliyli uczniom zagadnienia zwizane z zagroeniami dla lasu. Przykro nam byo, gdy dowiedzielimy si, e najwiksze niebezpieczestwo dla tego ekosystemu to nie szkodniki czy niesprzyjajca aura, ale czowiek.

Niewtpliw atrakcj wizyty by jastrzb tresowany przez sokolnika. Jego opiekun niewiele musia opowiada na temat swojego podopiecznego; za to odpowiedzia na mnstwo pyta, ktre paday z rnych czci sali. wiadczyy one o tym, e zainteresowanie omawian tematyk jest bardzo due. Prowadzcy spotkanie, podczas swojej prelekcji, wielokrotnie powtarzali: „Pamitajmy, e las nie jest naszym domem. Jestemy w nim gomi”. Inicjatorki kampanii maj nadziej, e wszyscy zrozumieli i zapamitali stwierdzenie: „To nie las jest dla nas, ale my dla lasu”.

Druga cz spotkania powicona bya Zdrowiu i bezpieczestwu z udziaem pracownika Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu witokrzyskim pana Marcina Rosiaka – sieranta sztabowego Wydziau Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego. Nie jest to dla naszej spoecznoci osoba przypadkowa czy anonimowa; jest to tata uczennicy klasy I, ktry zawsze znajduje czas, by przybliy dzieciom wane zagadnienia. W przyjaznej atmosferze rozmawiano wic o bezpieczestwie w drodze do i ze szkoy, podczas spacerw i wycieczek. Bya to okazja, aby powtrzy i utrwali numery alarmowe, najwaniejsze zasady zwizane z przekraczaniem jezdni oraz znaki drogowe. Nasz go szczegln uwag zwrci na konieczno noszenia odblaskw, podkrelajc ich ogromne znaczenie. Ruch drogowy nie by jedynym tematem spotkania. W dalszej czci spotkania zwrcono uwag na niebezpieczestwa wynikajce z nieprzemylanych zachowa: przyjmowanie sodyczy od nieznanych osb - czsto rwienikw bd nieco starszych kolegw oraz dorosych, korzystanie z propozycji podwiezienia autem bez uzgodnienia z rodzicami itp. Miym urozmaiceniem byy zagadki przygotowane przez naszego gocia. Na zakoczenie wizyty sympatyczny pan policjant obdarowa wszystkich uczestnikw spotkania „umiechnitymi” znaczkami odblaskowymi.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny