STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47098Og?oszenie o naborze wnioskw!

Ogoszenie oglne
2017-09-04

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych pooonych na terenie Gminy Bodzechw

Termin przyjmowania wnioskw na rok 2017 – od dnia 4 wrzenia 2017 r.

Liczba wnioskw ograniczona!

Dotacja celowa bdzie udzielana na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego opalanego wglem lub koksem, na ekologiczne urzdzenie grzewcze takie jak :
1. piec (kocio) gazowy,
2. piec elektryczny,
3. oraz piec (kocio) opalany ekologicznym paliwem staym (biomasa- pellet, soma).

Dotacja dotyczy nieruchomoci zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzechw i bdzie udzielana osobom fizycznym jeli osoby te:
1) s wacicielami, wspwacicielami, uytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi, uytkownikami nieruchomoci zabudowanej budynkiem, albo przysuguje im inny tytu prawny do nieruchomoci zabudowanej budynkiem w ktrym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego,
2) zo wniosek o udzielenie dotacji i przedstawi dokument potwierdzajcy tytu prawny do nieruchomoci, w przypadku wspwasnoci take zgod pozostaych wspwacicieli, w przypadku innego tytuu prawnego - zgod waciciela, wspwaciciela, uytkownika wieczystego, a w przypadku posiadaczy samoistnych owiadczenie o posiadaniu samoistnym oraz dokumenty potwierdzajce fakt posiadania w postaci np. potwierdzenia opacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomoci ,
3) zrealizuj inwestycj po zawarciu umowy o udzielenie dotacji ,
4) dokonaj likwidacji /demontau/ trwaego odcicia urzdzenia opalanego wglem lub koksem od istniejcej instalacji grzewczej lub likwidacji, trwaego odcicia pieca/trzonu kuchennego od przewodw kominowych.
5) zo wniosek o wypat dotacji

Zwracamy uwag na konieczno przestrzegania powyszej kolejnoci: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsiwzicia.!!!

W przypadku przedsiwzi wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie moe zosta udzielona!!!

Wysoko dotacji na realizacje inwestycji wynosi 50% kosztw inwestycji ale nie wicej ni 2000 z. Przy obliczaniu wysokoci dotacji uwzgldniane bd koszty inwestycji poniesione przez inwestora po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, wykazane fakturami (rachunkami) potwierdzajcymi zakup urzdzenia grzewczego.

Wicej informacji na temat dotacji mona uzyska:
- Urzd Gminy Bodzechw ul. Mikoaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec w.,
pokj nr 22 tel. 41-265-38-38 – Eliza Misiura
Zapraszamy mieszkacw do korzystania z Programu. Wymiana rde ciepa na bardziej ekologiczne przyczyni si do poprawy jakoci powietrza na terenie naszej Gminy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny