Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3024Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowy Tenisie Stołowym

Ogłoszenie ogólne
2017-01-23

W dniach 3 i 10 stycznia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Sarnówku zostały rozegrane zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych z Gminy Bodzechów. Najpierw rywalizowały drużyny dziewcząt z 4 szkół. Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce drużyna z Sarnówka w składzie: Martyna Bałata, Magdalena Kaczmarska i Roksana Kurek, II miejsce drużyna z Szewny w składzie: Iga Dąbrowska i Justyna Jedlikowska, III miejsce drużyna z Chmielowa w składzie: Zuzanna Kućma, Karolina Starachowska i Julia Rakoczy, IV miejsce drużyna ze Szwarszowic w składzie: Paulina Kaniewska, Klaudia Rutkowska i Julia Szklanowska.

W rywalizacji drużyn chłopięcych w dniu 10 stycznia wzięły udział 3 szkoły, dwie z nich reprezentowały po 2 zespoły. Turniej został rozstrzygnięty w następujący sposób: I miejsce drużyna z Chmielowa w składzie: Filip Polak i Bartosz Relikowski, II miejsce drużyna
z Sarnówka w składzie: Bartłomiej Mazur i Kamil Przydatek, III miejsce druga drużyna
z Sarnówka w składzie: Cieślik Filip, Mateusz Ryza i Jakub Łazarski, IV miejsce druga drużyna z Chmielowa w składzie: Igor Karwacki i Mariusz Szwagierek, V miejsce drużyna ze Szwarszowic w składzie: Kacper Iwoła i Maciej Stachurski.

Zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt zawodnicy zaprezentowali duże umiejętności gry, rywalizacja stała na bardzo poziomie.

Uczniów do zawodów przygotowali nauczyciele w-f: Sarnówek – Tomasz Lenart, Chmielów – Mariusz Zelga, Szwarszowice – Daria Borowska, Szewna – Renata Rolak.

Drużyny zostały uhonorowane pucharami i dyplomami. Gratulacje dla nauczycieli oraz ich podopiecznych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny