Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2912ROZEZNANIE RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2017-01-02

"ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPIECE WETERYNARYJNEJ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW W 2017 r."

Urząd Gminy Bodzechów w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesiania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa ~ na usługę weterynaryjną z zakresu:
1) Leczenia bezdomnego zwierzęcia
2) Obserwacji bezdomnego zwierzęcia w kierunku zarażenia wścieklizny,
3) Zapewnienia pobytu i utrzymania w okresie obserwacji lub leczenia,
4) Uśmiercania w koniecznych, prawnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze
wskazaniami lekarskimi,
5) Szczepienia przeciwko wściekliźnie,
6) Szczepienie nosówka- parwowiroza-leptospiroza - ch. Ruartha
7) Odrobaczania,
8) Odpchlenia,
9) Sterylizacji,

W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o wskazanie ceny brutto za oferowane usługi.

Informujemy, że informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących w/w usługi.

Urnowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, który przedstawi propozycję najniższej ceny, Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 05.01.2017 r. na adres
mailowy ep@ugb.pllub na nr fax.; 41-256-54-40
Kontakt telefoniczny 41-265~38-38wew. 48 - Eliza Misiura
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny