STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17221Spotkanie z poezj? dzieci?c? w Szwarszowicach

Ogoszenie oglne
2016-12-08

Pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw, Stowarzyszenia Przyjaci Owiaty w Szwarszowicach 29 listopada 2016 r. odby si XVI Konkurs Recytatorski pod nazw „Najpikniejsze wiersze dla dzieci”.

Konkurs mia na celu propagowanie wrd modziey sztuki ywego sowa, poszukiwanie artystycznej wypowiedzi, upowszechnianie wrd uczniw najbardziej wartociowych utworw: J. Tuwima, W. Chotomskiej, J. Brzechwy, D. Wawiow, itd. …, integrowanie uczniw i nauczycieli z gminy Bodzechw i powiatu ostrowieckiego.

Organizatorem bya PSP w Szwarszowicach, gospodarzem dyrektor Joanna Stawiarz, uroczysto koordynoway nauczycielki: Marzena Wilczyska, Agnieszka Urban, Elbieta Kowalczyk – Kuchniak, Iwona Kaczor, Katarzyna Grys, Magdalena liwka, Renata Podgrska. Joanna Puchaa.

Nad prawidowym przebiegiem i ocen uczestnikw czuwaa komisja w skadzie: przewodniczca – p. Elbieta Pomiankiewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu w.; p. Teresa Cidziel – opiekun wietlicy w Bodzechowie; p. Leokadia Czaja – nauczycielka ZS w Mominie.
W konkursie wzio udzia 32 uczniw z 11 szk podstawowych powiatu ostrowieckiego.
Imprez rozpocz taniec w wykonaniu uczniw klasy II i klasy V, ktry wprowadzi nas w wiat dziecicej poezji.

Zadanie komisji byo trudne, gdy wszyscy modzi artyci woyli w swj wystp duo pracy i serca. Nagrodzono wszystkich uczestnikw konkursu. Przyznano trzy I miejsca: Chudzikowi Szymonowi z Szewny, Kumai Zuzannie z Chmielowa, Mazur Magdalenie z Mominy; cztery II miejsca dla Szali Katarzyny z PSP nr. 1, Adamskiej Natalii z Chmielowa, Woowiec Aleksandry z Okoa, Otoliskiej Patrycji z Mominy; pi III miejsc dla Kot Doroty ze Szwarszowic, Bukay Nikoli z mielowa, Skowron Natalii z Bodzechowa, Lachowicza Kornela ze Szwarszowic, Chlewickiego Gabriela z Mominy. Przyznano 10 szczeglnych wyrnie i 10 wyrnie. Nagrody ksikowe i dyplomy wrczya p. Magorzata Sobieraj – przedstawiciel Gminy Bodzechw, p. E. Pomiankiewicz i p. J. Stawiarz, zasponsorowane przez PSP w Szwarszowicach Organizatorzy podzikowali i wrczyli dyplomy komisji i nauczycielom przygotowujcym dzieci. Uroczysto zakoczya si sodkim poczstunkiem i pamitkowym zdjciem.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny