STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7950„Superbohaterowie” w ZSP w Bodzechowie.

Ogoszenie oglne
2016-10-31

W zwizku ze wiatowym Dniem ywnoci i Walki z Godem, ktry przypada na 16 padziernika, w Zespole Szk Publicznych w Bodzechowie przeprowadzony zosta projekt edukacyjno - charytatywny pt. „Ziarnko do ziarnka”. Uczennice klasy Va: Katarzyna Baszkiewicz, Kinga Kaczmarczyk, Maria Kaptur, Weronika Kozowska, Julia Myska oraz Agata Wasilewska pod opiek pani Katarzyny Kryci uwiadamiay dzieciom i modziey czym jest istniejcy w naszym spoeczestwie problem godu, niedoywienia i niedojadania oraz jakie s skutki tego zjawiska zwaszcza wrd modych osb. Wolontariuszki zachcay rwnie do przeciwdziaania marnowaniu ywnoci w yciu codziennym. Dodatkowym, niezwykle istotnym elementem projektu, ktry w wymierny sposb przynis pomoc, bya rwnoczenie odbywajca si zbirka ywnoci dla najbardziej potrzebujcych rodzin z gminy Bodzechw. Inicjatywa trwaa trzy dni, w czasie ktrych dzieci, modzie jak rwnie rodzice otrzymywali ulotki reklamowe zachcajce do przyczenia si do szkolnych dziaa. Uczniowie chtnie i ofiarnie nieli pomoc potrzebujcym, dziki czemu akcja zakoczya si sukcesem. 140 kilogramw ywnoci o dugim terminie wanoci zostao posegregowane i przekazane Gminnemu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Bodzechowie w celu dystrybucji rodzinom potrzebujcym.

„Akcja „Ziarnko do ziarnka” bya odpowiedzi na potrzeb realizacji wrd modych uczniw wasnych idei wpywajcych pozytywnie na spoeczno szkoln i lokaln - mwi Katarzyna Krycia, koordynatorka projektu. - Jej celem byo midzy innymi uwraliwienie uczniw szkoy podstawowej oraz gimnazjum na potrzeby innych ludzi, przygotowanie do wiadomego podejmowanie inicjatyw sucych dobru wsplnemu, a take wyrabianie poczucia odpowiedzialnoci za innych. Uwaam, i najwaniejszym przesaniem takich dziaa charytatywnych jest niewtpliwie stworzenie przekonania, e nawet najmniejszy gest ma znaczenie i moe zmieni czyje ycie.”
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny