Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
357Dzień Kobiet w Szwarszowicach

Ogłoszenie ogólne
2016-03-21

Obchodzić czy nie obchodzić ? Oto jest pytanie… Być może są tacy, którzy mają z tym świętem jakiś problem. My, nie ! Corocznie w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach Dzień Kobiet to jeden z bardziej uroczystych dni w kalendarzu.

Jest to impreza nie tylko szkolna, ale środowiskowa, na którą dyrektor szkoły – Joanna Stawiarz, nauczyciele i uczniowie zapraszają wszystkie panie duże i małe. W tym roku miłą niespodzianką dla wszystkich była obecność wójta gminy Bodzechów – pana Jerzego Murzyna. W części oficjalnej były życzenia na poważnie i na wesoło.

Potem przyszedł czas na prezentacje artystyczne, przygotowane głównie co prawda przez męską, a raczej chłopięcą część naszej szkoły, lecz i tym razem nie obyło się bez kobiet. Panie : Daria Borowska, Magdalena Śliwka, Katarzyna Grys i Iwona Kaczor nie tylko przygotowały, ale też wspierały występujących i czuwały nad tym, by wszystko odbyło się jak należy. Było więc jak w filmach Alfreda Hitchcocka – na początku trzęsienie Ziemi, a potem napięcie cały czas rosło. Wśród wielu atrakcji znalazły się : pokaz akrobacji sportowych w wykonaniu dziewcząt, tańce, skecze i piosenki przygotowane przez chłopców oraz wybory miss szkoły w dwóch kategoriach wiekowych. Nikt się nie nudził, nie spieszył, a podczas wspólnego poczęstunku, na który zaproszono gości, nie liczono kalorii.

Uważamy więc, że postawione na początku pytanie tak naprawdę jest retoryczne. Oczywiście, że należy odchodzić Dzień Kobiet co najmniej z dwóch powodów : pierwszy - kobiety należy doceniać i sprawiać im przyjemność; drugo zaś to taki, że każda okazja jest dobra, by się spotkać i miło oraz w dobrym towarzystwie spędzić czas.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny