STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46567Niecodzienne odwiedziny w ZSP w Szewnie

Ogoszenie oglne
2015-10-20

W pitek 2.padziernika Szkoa Podstawowa w Szewnie staa si miejscem ciekawego spotkania. Uczniowie i nauczyciele zaprzyjanionej Szkoy Podstawowej nr 92 z warszawskiego oliborza postanowili odwiedzi swoj partnersk placwk i zobaczy, jak wyglda typowy dzie nauki w szewieskiej podstawwce. Wspaniaa soneczna pogoda pozwolia na wstpie na zapoznanie si z najwaniejszym zabytkiem Szewny – kocioem w. Mikoaja. Po krtkim spacerze przyszed czas na poznanie szkoy i uczcych si w niej uczniw.

Grup warszawsk reprezentowali uczniowie klas 6, podczas ciekawych zaj integracyjnych mieli okazj pozna bliej take naszych szstoklasistw. Wzajemna ciekawo i interesujca forma zabaw sprawiy, e gocie bardzo szybko poczuli si w witokrzyskiej szkole jak u siebie. Przedstawiciele gospodarzy wizyty, uczniowie ZSP w Szewnie, zorganizowali gociom ciekawe oprowadzanie po wszystkich zakamarkach swojego „drugiego domu” – due zainteresowanie wzbudzay zarwno sale lekcyjne – ze swoim wyposaeniem oraz ciekaw dekoracj, jak i inne lubiane przez uczniw miejsca placwki. Po spacerze uczniowie warszawskiej szkoy z duym zainteresowaniem wzili udzia w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach: wyszywali figury geometryczne, wiczyli kreatywno podczas samodzielnego tworzenia ksiki, wykonywali eksperymenty przyrodnicze, mieli take moliwo sprawdzenia swojej znajomoci jzyka angielskiego w formie ciekawej zabawy. Duo emocji przyniosy rwnie sportowe zmagania midzy reprezentantami obydwu szk. Po kilkugodzinnej wizycie z ZSP w Szewnie zadowoleni gocie odjechali, by troch lepiej pozna take nasze okolice – przed nimi bya jeszcze wizyta w ywym Muzeum Porcelany w mielowie, rezerwacie Archeologicznym „Krzemionki” oraz batowskim Parku Rozrywki. Spotkanie, ktrego inicjatorem by Wjt Gminy Bodzechw Jerzy Murzyn, wszystkim przynioso duo radoci i wzmocnio wzajemn wspprac dwch szk – ZSP w Szewnie i SP nr 92 w Warszawie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny