STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60155W kolejce po serce

Ogoszenie ogólne
2015-09-14

10% szans na przeycie, niesamowity talent muzyczny odkryty przez przypadek w wieku 2 lat podczas wizyty ksidza, dotarcie do finau festiwalu piosenki, eby kolejnego dnia dowiedzie si, e serce dziaajce bez zarzutu przez 15 lat, jest coraz sabsze. Wyjtkowe ycie Viktorii, pikne ycie, a jednoczenie tak kruche. ycie, ktre chcemy tu wsplnie uratowa.

Gdy Viktoria przysza na wiat, polska kardiochirurgia bya ju w stanie poradzi sobie ze skomplikowanymi wadami serca. Mimo e o wadzie serca Viktorii (D-transpozycja wielkich pni ttniczych) rodzice dowiedzieli si dopiero po jej narodzinach, mimo e nie byo karetki, ktra mogaby przewie malestwo do innego szpitala, mimo e lekarze dawali jej 10% szans na przeycie, a i po operacji nie spodziewali si cudw, Viktoria to ycie ju raz wygraa. Nie pamita tego, bya malutka, gdy przesza operacj przeoenia wielkich naczy (D-TGA) ratujc jej ycie. O profesorze, ktry wtedy j operowa, syszaa od rodzicw, od kiedy pamita, a w kocu zapragna go pozna, to byo jej wielkie marzenie, ktre zicio si 2 lata temu. Nie pragna pozna adnego aktora, piosenkarza, tylko czowieka, ktry uratowa jej ycie, gdy miaa zaledwie 4 dni. Nie spodziewaa si wtedy, e 2 lata pniej bd musieli spotka si jeszcze raz i od tego spotkania bdzie zaleao jej ycie.

Przez 15 lat serce Viktorii byo pod sta kontrol i nic zego si nie dziao. W tym czasie Viktoria ya tak, jak jej rwienicy, a jej wielk pasj stao si piewanie. Gdy miaa 2 latka, zaskoczya rodzicw, gdy ksidz, ktry przyszed na Kold spyta, czy umie zapiewa jak piosenk. Rodzice mwili a gdzie tam, za maa jest, a Viktoria wtedy zapiewaa Przybieeli do Betlejem i to takim gosem, e rodzice nawet nie znajc si na piewaniu, wiedzieli, e ich crka ma wielki talent. Od tego czasu talent si rozwija, a wada serca nie przeszkadzaa wygrywa Viktorii kolejnych konkursw piosenki w kraju i za granic. W czerwcu 2015 roku zapiewaa w duecie z Edyt Geppert podczas finau Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Anny Dymnej. Pobyt na festiwalu pokry si z wizyt kontroln na kardiologii. Echo serca nie wyszo dobrze, nastpio due zwenie ttnicy pucnej i przerost prawej komory serca. - Zrozumiaam, dlaczego Viktoria od jakiego czasu narzekaa na zmczenie, mwia, e nie ma siy… i te do czsto powtarzajce si ble gowy i zasabnicia. Mylelimy, e to z powodu upau, a to serce dawao o sobie zna – mwi pani Alicja, mama Viktorii. – W szpitalu usyszelimy, e mamy by pod telefonem kadego dnia i czeka, ale te powiedzieli, e moe to potrwa p roku albo duej.

Skontaktowalimy si z Prof. Edwardem Malcem ktry ju raz uratow ycie Viktorii i ktremu ufamy bezgranicznie, skonsultowalimy z nim wyniki bada. Profesor odpowiedzia - Viktoria wymaga kolejnej operacji, ostatecznej, po ktrej jej serce bdzie zdrowe. Na niekorzy Viktorii dziaa czas. Z kadym dniem jej naczynia krwionone bezporednio wok serca s coraz sabsze. Aby operacja, przyniosa pozytywne rezultaty i w ogle bya moliwa do przeprowadzenia, musi zosta wykonana jak najszybciej, do koca 2015 r. Koszt tego powanego zabiegu to 31 500 euro. Cz kwoty ju zebralimy, jednak, niestety, nie jestemy w stanie samodzielnie zebra pozostaej kwoty – to s ogromne pienidze. Dlatego zwracamy si do wszystkich ludzi dobrej woli i wraliwego serca z prob o pomoc w ratowaniu ycia naszej ukochanej crki. - Alicja i Grzegorz Pongowscy

Viktoria wie, co j czeka, boi si, tak jak rodzice. Jednak ju raz Profesor uratowa jej ycie, dlaczego drugi raz miaoby si nie uda? I my wierzymy, e si uda, dlatego chcemy pokona najwiksz przeszkod, jak s tylko i a s pienidze.

Informacja pochodzi ze strony:
http://www.siepomaga.pl/viktoria
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny