STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46524Informacja dla mieszka?cw Gminy Bodzechw !!!

Ogoszenie oglne
2015-09-14

Zwierzta domowe nie mog by uciliwe dla innych nie tylko poprzez stwarzanie sytuacji zagraajcych yciu i zdrowiu czowieka, ale take przez zanieczyszczanie terenw publicznych uytkowanych wsplnie.

Waciciel zwierzcia powinien pamita o swoich obowizkach, a w szczeglnoci:!!!
- prowadzeniu psa poza swoj posesj na smyczy,
- o staym, skutecznym dozorze nad zwierztami domowymi,
- nie wprowadzaniu zwierzt domowych do obiektw uytecznoci publicznej, na teren placu zabaw itp.,
- zapewnieniu zwierzciu pomieszczenia chronicego go przed zimnem, upaami i opadami atmosferycznymi, z dostpem do wiata dziennego, umoliwiajcego swobodn zmian pozycji ciaa, odpowiedni karm i stay dostp do wody.

Bardzo wanym problemem w Naszej Gminie jest postrzeganie bezdomnoci zwierzt. W wikszoci przypadkw psy postrzegane przez mieszkacw jako „bezdomne”, w rzeczywistoci maj swoich wacicieli. S one jedynie przez nich nie odpowiednio dopilnowane. W przypadku, gdy waciciel wasajcego si psa jest znany, naley ten fakt zgosi Policji, ktra ma prawo naoy mandat na nieodpowiedzialnego waciciela.

Okolicznoci wystarczajc do przypisania psu „bezdomnoci” lub „bezpaskoci” nie moe by tylko fakt, e zwierz pojawia si o tych samych porach w danej okolicy, gdy takie przypadki bardzo czsto maj miejsce w okresie godowym zwierzt. Sytuacje takie wystpuj najczciej wiosn i jesieni, trwaj do tygodnia lub nieco duej. Niewskazane jest w tym czasie dokarmianie „spacerujcych” psw, jak te nadgorliwe zgaszanie do Urzdu, e takie psy s bezdomne. Psw tych nie naley take zamyka na terenie swojej posesji. Zwierzta te, jeli nie bd dokarmiane, same wrc do swoich wacicieli.

Tylko w razie potwierdzonej bezdomnoci oraz w przypadkach agresywnego zachowania psa Gmina podejmuje interwencj – zwierz zostaje odwiezione do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psw naley zgasza telefonicznie lub osobicie w godzinach pracy Urzdu. Przekazujc zgoszenie naley poda swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzcia oraz numer swojego telefonu kontaktowego.

Zgoszenia odbioru zwierzt bezpaskich nie bd przyjmowane od mieszkacw, ktrzy ju zapewnili wasajcemu si psu na terenie swojej posesji schronienie i poywienie. Osoba, ktra przyjmuje psa do swojego domu, zapewnia mu opiek i wyywienie, staje si jego wacicielem.!!!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny