STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8930XII JARMARK WIELKANOCNY

Ogoszenie oglne
2015-03-25

Po raz dwunasty pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Szewnie 22.03.2015r odbya si tradycyjna impreza folklorystyczna XII Jarmark Wielkanocny zorganizowana przez Gminn Bibliotek Publiczn w Bodzechowie z siedzib w Szewnie, przy wsppracy z Publicznym Gimnazjum w Szewnie i Gminnym Stowarzyszeniem Gospody Wiejskich w Gminie Bodzechw.

Na zwiedzajcych czekaa szeroka oferta handlowa przygotowana przez kilkudziesiciu wystawcw, twrcw ludowych, Gminne Stowarzyszenie Gospody Wiejskich w Gminie Bodzechw, Szkoy Podstawowe z Bodzechowa, Chmielowa, Mikowa, Szwarszowic , Szewny , Gimnazjum z Bodzechowa i Szewny, Koo Gospody z Sadowia ,Grup „Sami Swoi” z Waniowa, Spdzielni Socjaln Stowarzyszenie Osb Bezrobotnych, rodowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Ksztacenia Ustawicznego, wietlic w Gromadzicach. Mona byo podziwia i zakupi tradycyjne palmy wielkanocne, pisanki, serwetki, rnorodne stroiki , przepikne rcznie robione kartki witeczne oraz wiele innych ciekawych ozdb wielkanocnych ,przepyszne baby i babeczki, mazurki , serniki, zajczki, baranki, rozmaite ciasta i ciasteczka , jaja faszerowane i podawane na wiele sposobw, saatki o przernych smakach oraz wdliny swojskie , pasztety, chleb o rnym smaku . Podczas Jarmarku odby si konkurs pt. „Osobliwo Wielkanocnego Stou 2015”.Komisja konkursowa w skadzie Magorzata Sobieraj, Maria ebek, Roman Kaczmarski, Jerzy Kozowski, Bogusaw Jurys postanowia przyzna szczeglne wyrnienie : dla KGW w Godzielinie za ciasto ”Leny mech” i rolad szpinakow, dla KGW w Szewnie za najwysz palm i 12 gatunkw ciast, dla KGW w Chmielowie za paluchy serowe , mazurek i palmy, dla KGW z Jdrzejowa za kotlety z chleba , pasztety, bia kiebas, babki wielkanocne, dla KGW z Bodzechowa za kosz z pisankami i sernik, dla KGW ze Szwarszowic za nalewk chopsk wielkanocn i najbardziej rnorodny wybr potraw, dla Grupy Kobiet Aktywnych z Wlki Bodzechowskiej i Przyborowia za szampana, skacz, galaret w ksztacie jajek, dla KGW z Jdrzejowic za ozdobne koguciki, kurki, indyki i palmy, dla KGW w Magoniach za pasztet z urawin, jaja strusie, pisanki woskowe i kwiaty, dla KGW z Sarnwka za pisanki, makowiec, swojsk wdlin. Atrakcj dla dzieci by przygotowany przez organizatorw konkurs plastyczny z nagrodami za najadniejsz pisank.
Na scenie rozbrzmieway dwiki zespow ludowych. Jarmark rozpocz si programem artystycznym o tematyce wielkanocnej w wykonaniu akordeonistw: Krzysztofa aka, Marka Bas, Jana Nowotnia, Koa Gospody Wiejskich z Szewny , zespou dziecicego” Szewnianeczki „ z PSP w Szewnie pod kierunkiem Grayny Krupy i Eweliny Rybusiskiej. Nastpnie wysuchano koncertu Flaoletw uczniw kl.IIIa p. Grayny Krupy, uczennic Klaudii Gierczak, Pauliny Zieliskiej, Katarzyny Kowalskiej, Zuzanny Wjcik pod kierunkiem Anny Stachurskiej, uczniw z PSP w Chmielowie pod kierunkiem Magorzaty Klepacz, dziecicego zespou wokalno–tanecznego „Bawatki” z PSP w Bodzechowie pod kierunkiem Anny Gieras. Natomiast w piknych strojach ludowych wystpiy piewacze zespoy ludowe dziaajce przy Koach Gospody Wiejskich w Bodzechowie, Chmielowie, Jdrzejowie, Jdrzejowicach, Sarnwku, Szwarszowicach, oraz Grupa Kobiet Aktywnych z Wlki Bodzechowskiej i Przyborowia. Poszczeglne punkty programu Jarmarku zapowiaday Iwona Lipka i Hanna Wzitek.
Organizatorzy dzikuj za wsparcie w organizacji XII Jarmarku: Dorocie i Ireneuszowi Kowalskim z hurtowni Misa i Wdlin KIDEM, Kazimierzowi Czerwiskiemu -Prezesowi Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Ostrowcu, Kazimierzowi Binkowskiemu Prezesowi Piekarni „Mister”, Przychodni „Eskulap-Med” ,Radzie Gminy Bodzechw, oraz za opraw plastyczn p. Jolancie Kolasie, pracownicom kuchni i obsugi szk w Szewnie.

Kliknij aby wywietli zdjcia z XII Jarmarku Wielkanocnego:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny