Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
109Zakończenie 10-ej edycji Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów

Ogłoszenie sport.
2015-03-16

W SOBOTĘ 28 LUTEGO W HALI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SZEWNIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ
JUBILEUSZOWA 10- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINNY BODZECHÓW.

WYNIKI 18-KOL ( OSTATNIA )
SCORPION- GALAXY MYCHÓW 0-1
LZS MIŁKÓW- JĘDRZEJOWICE 2-5
TS SZEWNA- ŚWIRNA 7-3
FOX CHMIELÓW- SELECT TEAM 3-2
PAUZA- APIKOZ SZEWNA
TABELA KOŃCOWA
1.FOX CHMIELÓW       16  42  94-41
2.TS SZEWNA 16 40 99-47
3.LZS MIŁKÓW 16 28 82-52
4.SCORPION 16 23 70-55
5.SELECT TEAM 16 22 63-61
6.GALAXY MYCHÓW 16 20 56-52
7.APIKOZ SZEWNA 16 14 31-75
8.JĘDRZEJOWICE 16 13 43-73
9.ŚWIRNA 16 6 32-114


1 FOX ( SKŁAD ) GRUDZIEŃ ROBERT ( KIER ZESPOŁU ), CICHOCKI KONRAD, GROMEK ŁUKASZ,

DĘBAKOWSKI SŁAWOMIR, ZIEMBA SŁAWOMIR, KOTWA ŁUKASZ, KALISKI MARIUSZ,

RUTKOWSKI ZBIGNIEW, GRUDZIEŃ WOJCIECH


2 TS SZEWNA ( SKŁAD ) NADBRZUCHOWSKI MARIUSZ ( KIER ZESPOŁU ), DRYKA MATEUSZ,

SOSNOWSKI JAKUB, PARDAK DARIUSZ, ŁASAK SYLWESTER, ŁAPA STANISŁAW,

NOWAK JERZY, CHAJDAŚ MATEUSZ, CHADAŁA SEBASTIAN, KACZOR KAMIL, KWAPISZ BARTŁOMIEJ

MAZUR ŁUKASZ

3 LZS MIŁKÓW ( SKŁAD ) ŁUCKI TADEUSZ ( KIER ZESPOŁU ), SZCZEPANIK PIOTR, KAMIŃSKI JAKUB,

MARUSZEWSKI DANIEL, MARUSZEWSKI EMIL, JANDA SEBASTIAN, SOKOŁOWSKI PRZEMYSŁAW,

MOLENDA RAFAŁ, ŁUCKI SEBASTIAN, SIASTACZ MICHAŁ, ORDOWSKI MICHAŁ

PUCHAR FAIR- PLAY

TABELA KOŃCOWA   ŻK       CZK
1.ŚWIRNA 2 -
2.GALAXY 7 1
3.LZS MIŁKÓW 5 1
4.SELECT TEAM 6 1
5.SCORPION 11 1
6.APIKOZ SZEWNA 14 -
7.TS SZEWNA 13 1
8.FOX 8 2
9.JĘDRZEJOWICE 10 3ŚWIRNA ( SKŁAD ) GRABOWIEC ARIEL ( KIER ZESPOŁU ), BZYMEK RAFAŁ, KAŁUŻA MICHAŁ,

NIEDZIAŁEK PIOTR, DOMAGAŁA MACIEJ, RABAN DAMIAN, TĄPOROWSKI KAROL, STOJEK DAMIAN,

BATUGOWSKI MICHAŁ, OLEJARCZYK PAWEŁ, SZMAJDA KAMIL


WYRÓŻNIENI ZAWODNICY I ZESPOŁY

ZA UDZIAŁ WE WSZYSTKICH 10- EDYCJACH- LZS MIŁKÓW, JĘDRZEJOWICE

ZDOBYWCA PUCHARU FAIR- PLAY- ŚWIRNA

NAJLEPSZY BRAMKARZ LIGI- POSŁUSZNY ADRIAN ( SCORPION )

NAJLEPSZY ZAWODNIK LIGI- PARDAK DARIUSZ ( TS SZEWNA )

KRÓL STRZELCÓW LIGI - SOKOŁOWSKI PRZEMYSŁAW ( LZS MIŁKÓW ) 35 BRAMEK


ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY ORAZ WYRÓŻNIENI ZAWODNICY JAK RÓWNIEŻ POZOSTAŁE ZESPOŁY

ORAZ ORGANIZATORZY I SĘDZIOWIE OTRZYMALI PAMIĄTKOWE PUCHARY, STATUETKI I MEDALE


NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM ROZGRYWEK CZUWALI ORGANIZATORZY TURNIEJU

TOMASZ MARYNOWSKI, GRZEGORZ KUNYSZ

STATYSTYKI I OBSADE SĘDZIOWSKĄ PROWADZIŁ KRZYSZTOF PRZYBYCIŃSKI

MECZE SĘDZIOWALI- TADEUSZ PERY, KONRAD TOMASZEWSKI, CIURYŁO MICHAŁ,ĆWIK RAFAŁ


SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAJĄ ORGANIZATORZY TURNIEJU PANU WÓJTOWI GMINNY

BODZECHÓW JERZEMU MURZYNOWI ORAZ PANI DYREKTOR PUBLICZNEMU GIMNAZJUM

W SZEWNIE IRENIE FARYNIE

PODSUMOWANIE 10- EDYCJI

TURNIEJ TRWAŁ PRZEZ 4 MIESIĄCE ( OD 15 LISTOPADA 2014R DO 28 LUTEGO 2015R )

STARTOWAŁO 9- ZESPOŁÓW, ZAGRAŁO 102 ZAWODNIKÓW

ROZEGRANO 72 MECZE, STRZELONO 570 BRAMEK

SĘDZIOWIE POKAZALI 86 KARTEK ( 76 ŻK, 10 CZK )


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny