STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42728Lalki polskie, lalki ?wiata

Ogoszenie oglne
2014-11-24

Pod takim tytuem zostaa zaprezentowana wystawa w Muzeum Historyczno-Historyczny w Czstocicach, w ktrej uczestniczyli uczniowie szkoy podstawowej w Szwarszowicach. Wystawa zostaa przygotowana ze zbiorw Fundacji ,,Cepelia” Polska Sztuka i Rkodzieo.

Uczniowie w ramach zaj edukacyjnych, zapoznali si z piknymi polskimi strojami regionalnymi i historycznymi niemal z caego kraju. Stroje zwizane byy m.in. z takim wydarzeniami jak: wita wielkanocne, boonarodzeniowe, andrzejki, wesela ,chrzciny, pogrzeby, doynki. Obok lalek polskich, nasi zwiedzajcy mogli obejrze take lalki z 20 rnych pastw, m. in Peru, Maksyku, Indii, Szkocji, Rumunii. Wszystkie stroje wzbudzay wrd uczniw ogromny podziw i niedowierzanie, z jak precyzj i dokadnoci zostay wykonane. Ogem na wystawie zostao zaprezentowanych 200 lalek. Dodatkowym punktem wystawy, byy warsztaty plastyczne pod hasem ,,Malowana lala”, podczas ktrych uczestnicy malowali farbami wymylone przez siebie stroje na wyrzebionych figurkach lalek. Pomys, fantazja i dokadno tkwiy w ,,rkach artystw”. Powstao wiele bardzo ciekawych i pomysowych propozycji ubioru.

Ogem w wystawie uczestniczyo 57 uczniw z klas od I do VI. W grupie tej byo 30 uczniw, ktrzy w wystawie uczestniczyli w ramach zaj opiekuczo- wychowawczych z elementami profilaktyki, dziki funduszom pochodzcym z Gminy Bodzechw.

Wystawa wzbudzia wrd naszych uczniw wiele emocji i radoci, o czym wiadczyy pozytywne wypowiedzi na temat obejrzanej wystawy.

Podczas wycieczki opiek nad uczniami sprawowali nauczyciele: panie: Marzena Wilczyska, Elbieta Kowalczyk- Kuchniak, Joanna Puchaa , Renata Podgrska oraz Monika elazowska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny