Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14155Warsztaty kulinarno – edukacyjne w ZSP w Szewnie.

Ogoszenie oglne
2014-10-13

Pitek 03.10.2014r. upyn w ZSP w Szewnie pod hasem zdrowego odywiania si. Tego dnia odbyy si warsztaty kulinarno – edukacyjne „ I dziewczyny i chopaki pragn pozna zdrowe smaki’ prowadzone przez szefa kieleckiej restauracji „ Monte Carlo’’ p. Grzegorza Romaskiego we wsppracy z Agencj Rynku Rolnego w Kielcach. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami.
Na wstpie miych goci powitaa dyrektor szkoy pani Magorzata Turczyska , a nastpnie uczniowie: A. Krycka, W. Stycze, M. Jczmie, E. Kaua, N. Roek i P. Wodarczyk zaprezentowali krtk scenk artystyczn, skadajc si z wierszy i piosenki o zdrowym odywianiu, wprowadzajc wszystkich zebranych w tematyk spotkania. W dalszej czci uczniowie obejrzeli prezentacj multimedialn o zdrowym odywianiu, poszczeglnych witaminach i produktach , w ktrych si znajduj oraz o piramidzie ywieniowej. Uczniowie mieli okazj zaprezentowa swoj wiedz z zakresu omawianej tematyki spotkania, uczestniczc w rnego rodzaju konkursach z nagrodami i zagadkach przygotowanych przez prowadzcego. W drugiej czci spotkania uczniowie pracujc w trzech grupach zamienili si w maych kucharzy i w fartuszkach, czepkach na gowach przygotowywali samodzielnie nastpujce potrawy: szaszyki, saatk owocow, kanapki. Uczniowie w radosnej atmosferze i z wielkim zaangaowaniem podjli postawione przed sob zadania. Przygotowanymi przez siebie smakoykami czstowali swoich kolegw i panie wychowawczynie.

Na zakoczenie warsztatw kade dziecko w nagrod zostao pasowane ogromn, drewnian yk na prawdziwego kucharza.

Taka forma spotkania aktywizuje dzieci do dziaania, rozwija krg zainteresowa i daje moliwo poznania rzeczywistoci rnymi zmysami.

Organizatorami imprezy bya wietlica szkolna p. A. Kasprzyk i p. M. Kazimierska.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny